Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-14

HiQ: Resultat före skatt på 38 Mkr väntas för 2 kv - SIX

(Nyheten skickades för första gången den 7 augusti)

2 kv 2013, Mkr Snitt Lägst Median Högst 2 kv 2012

Försäljning 350 342 349 361 352
Rörelseresultat 38 35 37 41 36
Res f skatt 38 35 37 41 36
Nettoresultat 29 27 29 31 26

(SIX) IT-konsultföretaget HiQ väntas redovisa ett resultat
före skatt på 38 miljoner kronor för det andra kvartalet 2013.
Intervallet i förväntningarna ligger mellan 35 och 41 miljoner
kronor.

Det framgår av en undersökning av fem analytikers estimat som
SIX Market Estimates genomfört.

Försäljningen spås uppgå till 350 miljoner kronor och här
varierar förväntningarna mellan 342 och 361 miljoner kronor.

HiQ fick vidkännas en matt efterfrågan på IT-konsulttjänster
under första kvartalet, både i Finland och i Stockholm. Den
klenare marknaden antas ha fortsatt under andra kvartalet och
riskerar även spilla över på andra halvåret.

Under första kvartalet tjänade HiQ 34 miljoner kronor före
skatt på en omsättning om 340 miljoner kronor. Det betraktar vd
Lars Stugemo som godkänt men inte mer. Bolaget har kvar
ebitmarginalmålet 15 procent.

Det svenska inköpschefsindexet för tjänstesektorn föll till
låga 44,9 i juni från 47,7 i maj. I juli märktes emellertid en
ljusning då index flög upp till 56,6. Ett tal över 50 indikerar
att ekonomin expanderar medan ett tal under 50 ger signaler om
tillbakagång.

Finland fortsätter påverkas av omstruktureringarna i
mobilindustrin och marknaden är betydligt mer utmanande än för
några år sedan.

Under första kvartalet var det ett antal kontrakt som
antingen försenades eller avbokades. Det var huvudanledningen
till det kraftiga marginalfallet i både Finland och
Sverige/Öresund.

Det mesta och värsta av marknadsnedgången bedöms av
analytikerna vara över för den här gången. Men det kan bli svårt
att få hjulen att rulla snabbare redan på kort sikt. Däremot
antas nästa år erbjuda möjligheter till återhämtning eftersom
det är valår i Sverige med chans till stimulansprogram i Sverige
och en allmän återhämtning i konjunkturen.

HiQ tror att också tredje kvartalet blir tufft. Bolaget är
kanske tillbaka i en mer normal situation i slutet av fjärde
kvartalet eller i början av nästa år, sade Lars Stugemo i en
DI-intervju under sommaren.

HiQ hade tidigare det extremt ambitiösa målet att växa med 30
procent per år över en konjunkturcykel. 2012 var tillväxten 6,6
procent. Det är givetvis svårare att växa så snabbt när bolaget
nu omsätter nästan 1,4 miljarder på årsbasis. Men Lars Stugemo
tror absolut att det är realistiskt att nå mellan 15 och 20
procents årlig tillväxt igen.

HiQ kan under helåret 2013 få se vinsten minska jämfört med
2012, vilket bör ge en liten sänkning av utdelningen till
aktieägarna. Direktavkastningen är dock fortsatt
konkurrenskraftig, vilket begränsar nedsidan i aktien.

HiQ:s kvartalsrapport för perioden april-juni blir offentlig
torsdagen den 15 augusti klockan 07.30. En analytikerträff
arrangeras på bolagets Stockholmskontor samma dag klockan 09.00.

Estimat från ABG Sundal Collier, Carnegie, DNB Markets,
Handelsbanken Capital Markets och Nordea Markets ingår i
enkäten.

Mikael Östman, +46 31 350 64 88
mikael.ostman@six-group.se
SIX News

Författare TIC