Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-12

HMS Networks AB: Bokslutskommuniké 2018, januari - december

Kvartalet  

* Fjärde kvartalets omsättning uppgick till 363 MSEK (301), motsvarande
en ökning med 20 %. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning
positivt med 21 MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till 52 MSEK (31) motsvarande en
rörelsemarginal på 14 % (10)
* Orderingången under fjärde kvartalet uppgick till 387 MSEK (288),
motsvarande en ökning med 34 %
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 49 MSEK (36)
* Resultat efter skatt uppgick till 42 MSEK (20) och vinst per aktie
till 0,90 SEK (0,43)

Helåret

* Nettoomsättningen för helåret 2018 uppgick till 1 366 MSEK (1 183),
vilket motsvarar en ökning med 15 %. Valutaeffekter har påverkat
koncernens omsättning positivt med 65 MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till 251 MSEK (212), motsvarande en
rörelsemarginal på 18 % (18)
* Orderingången uppgick till 1 433 MSEK (1 204), motsvarande en ökning
med 19 %
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 193 MSEK (207)
* Resultat efter skatt uppgick till 171 MSEK (143) och vinst per aktie
till 3,68 SEK (3,06)
* Förvärv har skett av 100 % av aktierna I Beck IPC GmbH
* Styrelsen föreslår en utdelning på 1,80 kr (1,50)

VD kommentar

Årets sista kvartal avslutas starkt. Orderingången ökade med 34 %,till 387
MSEK, omsättningen ökade med 20 % till 363 MSEK och rörelsevinsten ökade
med 68 % till 52 MSEK.

Kvartalets resultat är en kombination av organisk tillväxt,
förvärvseffekter från tyska Beck IPC, gynnsam valutasituation samt
fördelaktiga tekniktrender som driver investeringar i våra affärssegment.

Den starka orderingången är mycket glädjande men samtidigt ser vi ett
svårbedömt konjunkturläge framöver. Många av våra kunder är fortsatt
positiva till sin egen tillväxt men är samtidigt oroliga kring Makrodata,
som talar om kommande avmattning av tillväxten i flera industriella
segment.

Under kvartalet har vi sett en stark och positiv utveckling i USA. I
Tyskland ser vi en blandad bild med fortsatt svagt Automotive segment men
fortsatt starkt i andra områden. I Japan ser vi en svagare utveckling hos
japanska exportföretag vilket skapat låg tillväxt i Asien under kvartalet.

Kvartalets bruttomarginal har påverkats negativt av lägre marginaler från
det nyligen förvärvade Beck IPC. Integrationsarbetet av Beck IPC pågår och
olika initiativ för att förbättra bruttomarginalerna har startats.

För året summerar vi en omsättningstillväxt om 15 % som i lokala valutor
motsvarar en tillväxt om 10 % jämfört med 2017. Trots ökade satsningar på
innovation, produktutveckling, marknadsföring och försäljning når vi ändå
251 MSEK (212) i rörelsevinst, motsvarande en marginal om 18,4 % och en
rörelsevinstökning om 18 % jämfört med 2017.

Ser vi tillbaka på senaste nio åren har HMS levererat en årlig
genomsnittlig omsättningstillväxt på +21 % och en rörelsemarginal om 18 %.
Resultatet är i linje med våra långsiktiga mål om en genomsnittlig årlig
tillväxt på 20 % per år och en rörelsemarginal om 20 %.

För de av våra produkter som säljs enligt vår Design-Win affärsmodell kan
vi konstatera en fortsatt stabil tillväxt i antal nya kunder under 2018.
Totalt erhöll vi 177 (217) nya Design-Wins under året samt 73 äldre aktiva
Design-Wins från vårt förvärv av tyska Beck IPC. Detta får det totala
antalet aktiva Design-Wins att uppgå till 1 693 (1 590), en ökning med 6,5%
jämfört med föregående år. Av dessa är 1 304 (1 192) i produktion medan 389
(398) förväntas komma i produktion under kommande år.

Ett fortsatt stabilt inflöde av nya Design-Wins är ett bevis på HMS
attraktiva produkterbjudande och ger oss goda förutsättningar för framtida
tillväxt.

Kostnaderna för bolagets marknadsaktiviteter är stora under årets sista
kvartal genom medverkan på ett antal stora internationella mässor. HMS
presenterade ett antal nya produkter för industriell automation och
Industriellt Internet of Things, där säkerhet, enkel installation och
kvalité var tydliga ledord. Under mässorna lanserade HMS även ett nytt
partnerprogram för att ytterligare stimulera samverkan för affärer och
innovation globalt.

Vi ser att intresset för HMS lösningar är fortsatt stort, vilket
konfirmeras av en stabil tillväxt av nya kundförfrågningar, ”leads”, på
alla marknader. Det fjärde kvartalet inbringade 6 240 leads (5 573), en
ökning med 12 % jämfört med samma period föregående år och summan för året
blev 18 079 stycken (15 940), en ökning med 13 % jämfört med 2017.

Under kvartalet har vi inlett ett tekniksamarbete med det asiatiska
företaget WoMaster. Samarbetet är fokuserat på att utveckla lösningar
baserade på WoMasters produkter för industriell nätverksinfrastruktur
tillsammans HMS mjukvara för industriella protokoll. Ambitionen är att
detta skall resultera i nya HMS produkter redan under 2019.

I rapporten för det tredje kvartalet beskrev vi att den tidigare ansträngda
situationen kring komponentbrist har ljusnat. Förbättringstrenden har
fortsatt och vi känner ingen oro att detta skall orsaka några problem för
HMS leveransförmåga under 2019, då vi byggt upp buffertlager samt att
tillgänglighet på komponenter verkar normaliseras framöver.

Även om konjunkturläget på kort sikt är svårbedömt, ser vi på längre sikt
goda tillväxtmöjligheter och målet är att fortsätta växa vidare med våra
ambitiösa tillväxtmål - en långsiktig årlig tillväxt på 20 % per år och en
rörelsemarginal om 20 %. Vårt fokus är att driva fortsatt tillväxt inom
alla våra verksamhetsområden, organiskt och via förvärv. Vi arbetar vidare
med fokus på våra långsiktiga tillväxtmål utifrån en balanserad syn på våra
kostnader. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för industriell
datakommunikation kommer att utgöra ett intressant tillväxtområde och vi
fortsätter fokusera kring vårt motto “Connecting Devices”.

Halmstad 2019-02-12

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör
 

Ytterligare information kan erhållas av:
CEO Staffan Dahlström, telefon 035 – 17 29 01 eller
CFO Joakim Nideborn, telefon 035 – 710 69 83 
 

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan
14:00 den 12 februari 2019.
 

HMS Networks AB (publ) är en världsledande oberoende leverantör av
lösningar för industriell kommunikation. HMS utvecklar och tillverkar
lösningar som ansluter automationsprodukter och system till industriella
nätverk och IIoT under varumärkena Anybus®, IXXAT® och eWON®.
Kommunikationslösningar för byggnadsautomation erbjuds via dotterbolaget
Intesis. Utveckling och tillverkning sker vid huvudkontoret i Halmstad, i
Ravensburg, Nivelles och Igualada. Lokal försäljning och support hanteras
av försäljningskontor i Japan, Kina, Tyskland, USA, Italien, Frankrike,
Belgien, Singapore, Spanien, Indien, Storbritannien, Sverige, Finland och
Danmark samt genom ett brett nätverk av distributörer. HMS har över 500
anställda och omsättningen uppgick till 1 366 MSEK år 2018. HMS är noterat
på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Bilaga

* HMS 2018 Q4-Report-SWE

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.