Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-18

Holmen: Rörelseres ex eo om 302 Mkr väntas i 4 kv - SIX

4 kv 2013, Mkr Snitt Median Högst Lägst # 2012

Försäljning 4.095 4.076 4.393 3.952 7 4.276
- Holmen Paper 1.741 1.734 1.862 1.668 7 1.960
- Iggesund Paperboard 1.196 1.198 1.230 1.164 7 1.163
- Holmen Timber 277 273 306 259 7 256
- Holmen Skog 1.447 1.420 1.625 1.390 7 1.479
- Holmen Energi 436 440 480 334 7 460
- Övrigt -1.003 -1.020 -926 -1.073 7 -1.042

Rörelseres ex eo 302 308 338 261 6 271
- Holmen Paper -88 -92 -67 -102 5 -63
- Iggesund Paperboard 141 137 180 109 5 70
- Holmen Timber -27 -22 -18 -40 5 -50
- Holmen Skog 231 235 241 215 5 249
- Holmen Energi 78 84 91 60 5 103
- Övrigt -35 -35 -30 -40 5 -38
EO-poster 0,0 0,0 0,0 0,0 6 -193
Rörelseresultat 302 308 338 261 6 78

Res f. skatt 251 256 291 210 6 24
Nettoresultat 191 190 224 164 6 902

Res/aktie (SEK) 2,25 2,24 2,64 1,93 6 10,70

Källa: Inquiry Financial

# antal givare per variabel.

(SIX) Skogsbolaget Holmen väntas rapportera ett rörelseresultat på
302 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2013. På översta raden
ser analytikerna en nettoomsättning på 4.095 miljoner, innebärande en
minskning med 4,2 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Det framgår av en analytikerenkät med estimat från 7 finanshus.

Rörelsemarginalen, så väl före som efter engångsposter, väntas
stiga till 7,4 procent på koncernnivå, att jämföra med 6,3 respektive
1,8 procent i jämförelsekvartalet. Detta då ingen deltagande
analytiker förväntar sig några engångsposter i det aktuella fjärde
kvartalet 2013 medan Holmen bokade -193 miljoner i samma kvartal
2012.

Motsvarande utfall på helåret 2013 väntas dock innebära en justerad
rörelsemarginal om 7,2 procent, en klar försämring mot 2012 års 9,6
procent. Det är här framförallt affärsområde Paper som slår igenom på
lönsamheten. Jämförelsen blir liknande på rapporterad basis; 6,3
procent för helåret 2013 mot 8,5 procent 2012.

Vidare är analytikernas konsensus att Holmen-styrelsen föreslår en
kontant utdelning på 9,33 kronor per aktie för helåret 2013,
motsvarande en höjning med knappt 4 procent från 9 kronor jämnt år
2012.

Ser man till Holmens egna utsikter uppgav vd Magnus Hall vid
föregående rapport, den 24 oktober, att man såg stabila, eller
möjligen något minskande, träfiberkostnader in i det nu aktuella
fjärde kvartalet. Vidare guidade Hall för fortsatta extrakostnader
inom Paper, där produktionen måste fortsätta köras in efter bolagets
stora förändringar av kapacitet och personal.

Redan avrapporterade finska respektive finsk-svenska
branschkollegorna UPM samt Stora Enso meddelade i fjärde kvartalet
högre justerad lönsamhet än väntat för sina pappersdivisioner med
Europa-exponering (Paper ENA för UPM, Printing & Reading för Stora
Enso).

Stora Enso hade i sina så här långt tecknade nya kontrakt fått ut
2-5 procent högre pris för flertalet papperstyper medan UPM-Kymmene
kommunicerade prisförväntningar om +4 till +5 procent för
tidningspapper specifikt. Under en intervju för SIX News i början av
december såg Holmens finanschef Anders Jernhall en ett "lovande" läge
med god marknadsbalans in i Holmens tidningspappersprisförhandlingar.

Apropå UPM och Stora Enso inom just tryckpapper sade Magnus Hall
vid Danske Banks skogskväll i slutet av januari i år att Holmen har
sin egen agenda att agera efter utifall att de båda, relativt sett
större, aktörerna här väljer att skapa en dominant Europa-”gigant”
via en konsolidering.

2013, Mkr Snitt Median Högst Lägst # 2012
Försäljning 16.390 16.371 16.687 16.246 7 17.852
- Holmen Paper 7.215 7.208 7.336 7.142 7 8.144
- Iggesund Paperboard 4.673 4.675 4.707 4.641 7 4.967
- Holmen Timber 1.131 1.127 1.160 1.113 7 1.129
- Holmen Skog 5.765 5.738 5.943 5.708 7 6.061
- Holmen Energi 1.676 1.680 1.720 1.574 7 1.728
- Övrigt -4.071 -4.089 -3.994 -4.142 7 -4.178

Rörelseres ex eo 1.173 1.179 1.209 1.132 6 1.713
- Holmen Paper -327 -331 -307 -341 5 94
- Iggesund Paperboard 438 434 477 406 5 596
- Holmen Timber -97 -92 -88 -110 5 -130
- Holmen Skog 906 910 916 890 5 931
- Holmen Energi 383 389 396 366 5 355
- Övrigt -132 -133 -127 -137 5 -132
EO-poster -140 -140 -140 -140 6 -193
Rörelseresultat 1.033 1.039 1.069 992 6 1.520

Res f. skatt 827 832 867 786 6 1.294
Nettoresultat 671 670 705 645 6 1.853

Res/aktie (SEK) 7,92 7,90 8,31 7,61 6 22,10
Utdelning/aktie (SEK) 9,33 9,25 10,00 9,00 6 9,00

2014, Mkr Snitt Median Högst Lägst #

Försäljning 16.403 16.352 17.282 15.880 7
- Holmen Paper 6.683 6.547 7.400 6.316 5
- Iggesund Paperboard 4.903 4.944 5.004 4.744 5
- Holmen Timber 1.229 1.226 1.273 1.204 5
- Holmen Skog 5.885 5.910 6.215 5.562 5
- Holmen Energi 1.677 1.730 1.913 1.477 5
- Övrigt -3.942 -4.001 -3.654 -4.150 5

Rörelseres ex eo 1.566 1.592 1.715 1.405 6
- Holmen Paper -13,3 6,00 146 -192 3
- Iggesund Paperboard 582 590 634 521 3
- Holmen Timber -62,0 -62,0 -46,0 -78,0 3
- Holmen Skog 878 901 979 755 3
- Holmen Energi 294 300 325 257 3
- Övrigt -158 -140 -133 -201 3
EO-poster 0,0 0,0 0,0 0,0 6
Rörelseresultat 1.566 1.592 1.715 1.405 6

Res f. skatt 1.381 1.418 1.573 1.194 6
Nettoresultat 1.071 1.095 1.227 931 6

Res/aktie (SEK) 12,65 12,90 14,50 11,00 6
Utdelning/aktie (SEK) 10,17 10,00 11,00 9,00 6

2015, Mkr Snitt Median Högst Lägst #

Försäljning 16.630 16.701 17.313 16.166 7
- Holmen Paper 6.536 6.532 7.246 6.000 5
- Iggesund Paperboard 5.025 5.043 5.193 4.849 5
- Holmen Timber 1.287 1.313 1.336 1.216 5
- Holmen Skog 5.996 6.087 6.325 5.673 5
- Holmen Energi 1.682 1.782 1.895 1.431 5
- Övrigt -3.904 -4.000 -3.429 -4.150 5

Rörelseres ex eo 1.666 1.661 1.920 1.484 6
- Holmen Paper 40,3 120 193 -192 3
- Iggesund Paperboard 606 578 673 567 3
- Holmen Timber -23 -21 13 -61 3
- Holmen Skog 893 951 992 737 3
- Holmen Energi 292 307 325 243 3
- Övrigt -157 -140 -130 -201 3
EO-poster 0,0 0,0 0,0 0,0 6
Rörelseresultat 1.666 1.661 1.920 1.484 6

Res f. skatt 1.497 1.492 1.791 1.273 6
Nettoresultat 1.161 1.153 1.397 993 6

Res/aktie (SEK) 13,7 13,6 16,5 11,7 6
Utdelning/aktie (SEK) 10,8 11,0 12,0 9,00 6

Estimat från ABG Sundal Collier, Carnegie, Danske Bank Markets, DNB
Markets, Handelsbanken Capital Markets, Nordea Markets och Swedbank
Markets ingår i enkäten.

Siffrorna i tabellerna har samlats in och sammanställts av Inquiry
Financial/Thomson Reuters.

Johan Eklund, tel +46 8 586 163 87
mailto:johan.eklund@six-group.se
SIX News

Författare SIX news

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.