Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-01

ICA Gruppen AB: Fusionen mellan ICA Gruppen och Murgröna är genomförd

I ICA Gruppens stämmokommuniké från årsstämman den 31 maj 2022 kommunicerades att ICA Gruppen AB ("ICA Gruppen") och Murgröna Holding AB ("Murgröna") hade beslutat att ICA Gruppen skulle överta Murgrönas samtliga tillgångar och skulder genom en omvänd fusion i form av absorption. Anmälan om fusionen har i dag registrerats av Bolagsverket. Fusionen är därigenom genomförd. Detta innebär bl.a. att Murgrönas tillgångar och skulder har övertagits av ICA Gruppen samt att Murgröna har upplösts.

Bokslutskommunikén för 2022, som kommer att publiceras den 8 februari 2023, kommer att vara den första finansiella rapporten efter den genomförda fusionen.

Fusionen kommer framförallt att påverka ICA Gruppen-koncernens skulder, eget kapital och finansnetto.

Om fusionen hade varit genomförd per den 30 september 2022 hade den indikationsvis haft följande påverkan. ICA Gruppen-koncernens rapporterade siffror för det tredje kvartalet 2022 är angivna inom parentes.

  • Koncernens nettoskuld (exkl. ICA Banken och IFRS 16) hade uppgått till cirka 30,3 Mdkr (0,6)
  • Skuldmåttet Nettoskuld/EBITDA (exkl. ICA Banken och IFRS 16) hade varit 3,4 (0,1)
  • Eget kapital hade uppgått till cirka 14,4 Mdkr (43,4)
  • Finansnettot hade varit cirka -400 Mkr (-120) för det tredje kvartalet 2022 och -940 Mkr (-359) för perioden januari-september 2022

Moderbolaget ICA Gruppen ABs egna kapital hade uppgått till cirka 13,8 Mdkr (42,8).

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52, e-post: press@ica.se

icagruppen.se

ICA Gruppen AB (publ) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster, ICA Försäkring och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. ICA Gruppen omsatte 2021 cirka 128 miljarder kronor. För mer information se icagruppen.se

Författare Cision