Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-13

ICA Gruppen AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i ICA Gruppen

ICA Gruppen har hållit en extra bolagsstämma den 13 juni 2022.

I ICA Gruppens stämmokommuniké från årsstämman den 31 maj 2022 kommunicerades bl.a. att ICA Gruppen och Murgröna Holding AB ("Murgröna") har beslutat att ICA Gruppen ska överta Murgrönas samtliga tillgångar och skulder genom en omvänd fusion i form av absorption som förväntas verkställas under fjärde kvartalet 2022 samt att årsstämman fattade beslut om ändring av ICA Gruppens bolagsordning och sammanläggning av ICA Gruppens aktier som en förberedande åtgärd inför fusionen.

Mot ovanstående bakgrund har en extra bolagsstämma i ICA Gruppen i dag även fattat beslut om fondemission med utgivande av nya aktier som ytterligare en förberedande åtgärd inför fusionen.

Vid den extra bolagsstämman valdes också Tomas Emanuelz, ICA-handlare Maxi ICA Stormarknad Sundsvall, till ny ledamot med tillträde den 1 juli. Bo Sandström lämnar, som tidigare meddelats, sin roll som CFO i ICA-handlarnas Förbund och lämnar därmed även ICA Gruppens styrelse.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52, e-post: press@ica.se

icagruppen.se

ICA Gruppen AB (publ) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster, ICA Försäkring och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. ICA Gruppen omsatte 2021 cirka 128 miljarder kronor. För mer information se icagruppen.se

Författare Cision