Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-13

IDL Biotech: Valberedning utsedd inför IDL Biotechs bolagsstämma

I enlighet med beslut vid extra bolagsstämman som hölls den 25 oktober
2018 har styrelsens ordförande i IDL Biotech tillsett att bolagets
röstmässigt två största aktieägare har erbjudits att vardera utse
vars sin representant att ingå i valberedningen.

Enligt aktiebok daterad den 31 januari 2019 är bolagets två största
aktieägare Leif Pihlqvist med bolag samt AB Grenspecialisten. Ägarna
har utsett Jerker Swanstein samt Jens Ismunden att företräda
respektive part. Den 11 februari 2019 hade valberedningen ett
konstituerande möte. Där valdes Jens Ismunden till valberedningens
ordförande.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till

- val av ordförande på stämman

- val av och arvode till styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse samt, i förekommande fall, annan särskild kommitté eller utskott som årsstämman kan besluta om att tillsätta

- val av och arvode till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra
detta via e-post till jens@grenspecialisten.com senast den 15 mars
2019.

I kallelsen till bolagsstämman, som publiceras i PoIT samt SvD
torsdagen den 25 april 2019, kommer valberedningens förslag att
publiceras tillsammans med övriga ärenden som ska behandlas på
stämman.

Bolagsstämman kommer att äga rum tisdagen den 28 maj 2019, kl 15.00,
hos Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87, Stockholm.

För ytterligare information kontakta:

IDL Biotech AB (publ)
Charlotte Berg, CEO
+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag,
specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi.
Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och
kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer.
IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt
distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Spotlight
Stock Market.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/idl-biotech/r/valberedning-utsedd-infor-idl-bi...
https://mb.cision.com/Main/11534/2739618/990185.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.