Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-22

IGRENE: GÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM 22,5 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Igrenes styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission, som vid full teckning tillför bolaget 22,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"I avvaktan på kapitalanskaffning genom nyemission har Igrene sålt den kärnborrigg man ägt och som använts för att lokalisera lämpliga platser för produktionshål inom Morafältet. Nu har styrelsen också beslutat om en företrädesemission att genomföras i november månad innevarande år", skriver bolaget.

Emissionen ska göras av så kallade units, där varje unit består av fyra aktier och en teckningsoption TO2.

Varje på avstämningsdagen den 9 november 2021 innehavd aktie ger en uniträtt. Det krävs fyra uniträtter för att teckna en unit. Teckningskursen per unit är 4 kronor.

Varje ingående teckningsoption TO2 medför rätt att teckna en ny aktie till kursen 2:75 kronor fram till den 10 juni 2024 enligt särskilt schema. Vid fullt utnyttjande av T02, och den tidigare T01, skulle kunna medföra ytterligare kapitaltillskott om totalt 18,5 miljoner kronor.

"För att minska eventuella frågeställningar kring Igrenes fortsatta finansiering väljer styrelsen att fatta emissionsbeslutet i god tid före teckningsperioden", skriver bolaget.

Medlen från nyemissionen kommer bland annat att användas för fortsatt arbete med att erhålla tillstånd för utvinning av metangas i kommersiell skala och för att förbereda konkreta försök med utvinning av vätgas utan utsläpp av koldioxid.
Författare Direkt-SE