Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

IKC Avkastningsfond: +2,1% i april, tror på fortsatt volatilitet

Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det är fortsatt oroligt på omvärldens börser och
coronaviruset präglar riskaptiten. Samtidigt stabiliserade sig de globala
marknaderna under april och återhämtade stora delar av nedgången från mars.

Det skriver Lars Bredenberg, fondförvaltare för obligationsfonden IKC
Avkastningsfond, i månadsrapporten för april.

IKC Avkastningsfond noterade sin högsta enskilda månadsavkastning sedan start
under april med +2,11 procent, men noteras ändock ned 6,7 procent sedan
årsskiftet.

Utveckling för IKC Avkastningsfond sedan starten i april 2012. (Källa: IKC
Fonder)

Marknaden kunde återigen öppna upp för nyemissioner när det lugnade ned sig,
och det var framförallt relativt stora välkända företag som fick möjlighet
att komma till marknaden för finansiering och även för dem är det betydligt
dyrare än det var före krisen, meddelar förvaltaren som även påpekar att
fonden inte deltog i några emissioner men var aktiv i andrahandsmarknaden.

"Efter turbulensen på kreditmarknaden i mars har fokus skiftat från flöden och
likviditet till att utvärdera företagens långsiktiga möjligheter. Flera
företag står inför kortsiktiga utmaningar men i det längre perspektivet ser
vi intressanta möjligheter att skapa värde", förklarar förvaltaren.

Fram till februari konstaterar Lars Bredenberg att en mycket god riskaptit och
starka kapitalinflöden tryckte ned kreditmarginalerna till rekordlåga nivåer.

"Sedan mars har vi fått en omfattande priskorrigering som gör att
kreditmarginalerna nu är på historiskt attraktiva nivåer. Vi ser dock en risk
för att det fortsatt kommer att vara relativt stora svängningar", skriver
förvaltaren.

Återhämtningen i fonden beskrivs av Lars Bredenberg som bred men den
tydligaste utvecklingen var för obligationer som kan ligga närmast
aktiemarknaden såsom efterställda obligationer i stora bolag medan det kan ta
längre tid för obligationer från mindre bolag.

"Vissa särskilt utsatta har utvecklats svagt som exempelvis flygbolaget
Norwegian där det har genomförts en rekonstruktion. Detta har dock uppvägts
mer än väl av att större innehav i exempelvis Heimstaden, Sirius och Velliv
har rekylerat upp", skriver han.

Den 16 april mottog IKC Avkastningsfond utmärkelsen för "Best Fund Over Past
3&5 Years, Bond SEK" från analysföretaget Refinitiv, vilket var tredje året i
rad som företaget valde att uppmärksamma IKC Avkastningsfond för god
förvaltning.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion,
frikopplad från Direkts övriga redaktion. Material som kan vara finansierat
och framtaget efter överenskommelse med extern part markeras med
"uppdragsartikel" under rubriken.

---------------------------------------
Johanna Englundh +46 8 5191 7967 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Författare Direkt News