Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-15

Impact Coatings: KOMMUNIKÉ FRÅN IMPACT COATINGS AB (PUBL) ÅRSSTÄMMA

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är
noterad på Nasdaq OMX Stockholm First North. På årsstämman deltog 21
personer representerande 9,6% av det totala röstetalet.

På årsstämman beslutades bland annat:

Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för
2018.

Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag
medförande att ett fritt eget kapi-tal, inklusive årets resultat, om
SEK 43 734 806 överförs i ny räkning.

Att tidigare verkställande direktör Henrik Ljungcrantz ej beviljas
ansvarsfrihet.

Att styrelseledamöter och verkställande direktör Torbjörn Sandberg
beviljas ansvarsfrihet.

Att till styrelse välja om Mark Shay, Jan-Eric Sundgren, Christian
Sahlén, Lars-Gunnar Skötte samt Tanja Vainio och att till
styrelseordförande välja om Mark Shay.

Att arvode om SEK 180 000 ska utgå till styrelsens ordinarie ledamöter
och arvode om SEK 300 000 ska utgå till styrelsens ordförande, med
inget ytterligare arvode för utskottsarbete.

Att till revisor välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC"), med
huvudansvarig revisor Johan Palmgren.

Att anta valberedningens förslag till procedur för att utse kommande
valberedning.

Att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
och/eller emission av teck-ningsoptioner och/eller konvertibler.

Att bemyndiga styrelsen att företa smärre justeringar av beslut
fattade vid stämman i sam-band med registrering hos Bolagsverket och
Euroclear Sweden AB.

För mer information kontakta:

Mark H. Shay, CFA
Styrelseordförande
Tel. +46 765 96 62 38 eller e-mail: mark@accendofund.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 15 maj 2019, kl. 16:30 CEST.

-------------------------------------------------------------------------------

Om Impact Coatings AB

Impact Coatings utvecklar och levererar världsledande teknologi för
industriell PVD-beläggning med inriktning mot bränsleceller,
dekorativa, metalliserade och reflektorapplikationer. PVD är en metod
att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer -
ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact
Coatings marknadsför beläggningsmaskiner under varumärket
INLINECOATER™ och beläggningar under MAXPHASE™.

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic).
Certified Adviser är Redeye AB, som nås via
Certifiedadviser@redeye.se eller +46 (0)8 121 576 90.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/impact-coatings/r/kommunike-fran-impact-coati...
https://mb.cision.com/Main/907/2814895/1046008.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.