Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

INFRACOM: EBITDA-MARGINAL 23% 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightbolaget Infracom hade en
nettoomsättning på 50,0 miljoner kronor (40,4) under det femte kvartalet i
bolagets förlängda räkenskapsår.

"Vi kan konstatera att kvartalets omsättningsökning härrör från förvärv, och
vi kan inte slå oss till ro utan en tillfredsställande organisk tillväxt.
Arbetet med att öka aktivitetsnivån, hitta nya säljkanaler, att skapa nya
säljteamskonstellationer och ett nytänkande i produktutbudet är pågående och
jag är övertygad om att detta på sikt ger utdelning i organisk tillväxt",
skriver vd Bo Kjellberg.

Ebitda-resutatet blev 11,3 miljoner kronor (8,7) med en ebitda-marginal på 23
procent (22).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,6 miljoner kronor
(4,3).

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News