Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-30

Inission: Inission förvärvar Sweco Elektronik

Inission förvärvar Sweco Elektronik i Västerås som 2018 omsatte ca 36
MSEK med EBT på 10%. Bolaget har 23 anställda och utgörs av en
utvecklingsdel och en produktionsdel. Sweco Elektronik förväntas bli
ett perfekt komplement till Inission, på samma sätt som Inission blir
ett lika perfekt komplement till Sweco Elektronik.

Sweco Elektronik har sin bakgrund i Japs elektronik som startades 1987
och är ett starkt varumärke i regionen. Bolaget har för Inission en
passande kundportfölj och har på ett föredömligt sätt kombinerat
utveckling och produktion med ett helhetsåtagande som uppskattats hos
kunderna. Sweco Elektronik har saknat tillgång till större kapacitet
när produktionsvolymerna ökat, något som Inission nu kan tillföra.

- Styrkan i kombinationen Inission och Sweco Elektronik består i att
våra kunder efterfrågar utveckling och konstruktion i kombination med
produktion. Genom att arbeta som partners med våra kunder och tidigt
konstruera för låg kostnad och hög kvalitet sparar vi mycket pengar.
90-95% av kostnaden för en vara bestäms i konstruktionsfasen och vi
har i tidigare kundprojekt uppnått besparingar på 20-30% genom att
tidigt involvera vår kompetens. Trenden är partnering och transparens
som skapar stor kundnytta helt i enlighet med Inissions anda och
värderingar, säger Olle Hulteberg Marknadschef Inission AB.

Styrelse och ledning för Inission är överens om att utveckling ska
vara en del av Inissions strategi. Idag kan Inission erbjuda sina
kunder ett fåtal ingenjörer med utvecklings- och
konstruktionskompetens. Genom förvärvet av Sweco Elektronik kan
Inission erbjuda sina kunder långt fler ingenjörer med bred och hög
kompetens. Inission ser en framtid där bolaget startar ett nytt
affärsområdeoch sätter en helt ny standard för samarbeten med kunder
inom kontraktstillverkning.

- Det känns spännande att bli en del av Inission och med våra nya
ägare stärker vi vårt befintliga kunderbjudande ytterligare. Det är
också trevligt att de ser värdet i vår utvecklingsavdelning och att
det är en del i Inissions framtida strategi. Jag är övertygad om att
vi kommer att komplettera varandra bra och hitta gemensamma
affärsmöjligheter, samtidigt som vi har siktet inställt på tillväxt.
Utifrån detta är jag förvissad om att affären är positiv både för
våra medarbetare och våra kunder, säger Mikael Helin VD Sweco
Elektronik AB under namnändring till Inission Västerås AB.

Inission är stark anhängare av närhet till sina kunder och
affärsmässigt är Mälardalen intressant med många anrika
industriföretag som är på offensiven. I och med övertagandet kommer
Inission att satsa på att utveckla verksamheten och behöver därmed
söka personal inom utveckling och konstruktion.

Köpeskillingen för förvärvet av Sweco Elektronik uppgår till 19,5 MSEK
skuld- och kassafritt med en goodwill om ca 6,5 MSEK. Hela
köpeskillingen har betalats kontant på tillträdesdagen 2019-04-30 och
finansierats med egna medel. Säljare är SwecoAB.

Sweco Elektronik kommer att byta namn till Inission Västerås AB.
(På bifogad bild ser vi fr. v. Mikael Helin VD Sweco Elektronik AB,
Fredrik Berghel Koncernchef Inission AB, Olle Hulteberg Marknadschef
Inission AB och Thomas Fogelström VD Sweco Industry AB.)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Helin, VD Sweco Elektronik AB
mikael.helin@sweco.se
+46 706 56 25 09
Olle Hulteberg, Marknadschef Inission
olle.hulteberg@inission.com
+46 707 20 24 44
Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks förordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2019 kl.
12:00 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande
industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för
kompletta elektroniska produkter. Vi tar gärna ansvar för utveckling
och produktförvaltning under hela produktens livscykel. Genom att
hjälpa våra kunder att tidigt designa produkterna på ett smart sätt
och krydda produktionen med hög flexibilitet, kundanpassning och
korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt.
Inission har produktionsenheter i Stockholm, Borås, Munkfors, Pajala,
Malmö, Trondheim och Tallinn. Inission äger också ett säljbolag i
Köpenhamn. Inission är noterade på Nasdaq First North med Stockholm
Certified Advisers AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73)
som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras
under:www.inission.com/investor-relations

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad
www.inission.com
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/inission/r/inission-forvarvar-sweco-elektroni...
https://mb.cision.com/Main/12537/2800546/1034873.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.