Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-15

Instalco: Instalco uppdaterar tillväxtmål

Instalcos styrelse har beslutat att uppdatera bolagets finansiella mål
avseende tillväxt, samt förtydliga målet avseende kassakonvertering.

Instalcos uppdaterade tillväxtmål är att den genomsnittliga
försäljningstillväxten ska uppgå till minst 10 procent per år över en
konjunkturcykel. Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom
förvärv.

Det tidigare tillväxtmålet var att uppnå en justerat EBITA proforma på
450 miljoner kronor senast slutet av år 2019 och att över tid ha en
genomsnittlig organisk försäljningstillväxt om 5 procent.
Uppdateringen sker mot bakgrund av att styrelsen redan nu anser det
sannolikt att målet om EBITA kommer uppfyllas.

Instalcos finansiella mål lyder därmed:
- Tillväxt (uppdaterad): Genomsnittlig försäljningstillväxt ska uppgå
till minst 10 procent per år över en konjunkturcykel. Tillväxten ska
ske såväl organiskt som genom förvärv.

- Marginal: Instalco har som målsättning att uppnå en justerad
EBITA-marginal på 8,0 procent.

- Kapitalstruktur: Instalcos nettoskuld i relation till justerad
EBITDA ska inte överstiga en kvot på 2,5.

- Kassakonvertering (förtydligad avseende konjunkturcykel): Instalco
har som mål att uppnå en kassakonverteringsgrad på 100 procent, mätt
över en rullande tolvmånadersperiod över en konjunkturcykel.

- Utdelningspolicy: Instalco har som målsättning att dela ut 30
procent av resultatet efter skatt.

För ytterligare information
Fredrik Trahn, Kommunikations- och IR-ansvarig
Telefon 070-913 67 96, e-post fredrik.trahn@instalco.se

Denna information är sådan information som Instalco är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 februari 2019 kl. 10:00 CET.

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs,
el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala
företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget
ledarskap. Verksamheten bedrivs genom ett 55-tal lokalt ledande och
högt specialiserade enheter, med stöd från en liten central
organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn
INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/instalco/r/instalco-uppdaterar-tillvaxtmal,c27...
https://mb.cision.com/Main/15570/2741243/991241.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.