Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-03-03

Investment AB Öresund: Öresunds substansvärde 1 januari - 28 februari 2022

  • Substansvärdet[1] minskade med 18,9 procent till 119 kronor per aktie
  • SIX Return Index sjönk med 16,1 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 28 FEBRUARI 2022

Antal aktier Marknads-värde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
Noterade
värdepapper
Bilia 9 860 000 1 219 27 22,5
Musti Group[3] 1 710 309 423 9 7,8
Stenhus Fastigheter 20 729 777 411 9 7,6
Catena Media[4] 5 700 000 389 9 7,2
Scandi Standard 10 100 000 346 8 6,4
SEB 3 100 000 340 7 6,3
Ovzon 6 089 828 336 7 6,2
Nordnet 1 600 000 260 6 4,8
Bahnhof 7 375 000 237 5 4,4
Fabege 1 412 190 200 4 3,7
Övriga noterade 779 17 14,4
värdepapper
Summa noterade 4 941 109 91,2
värdepapper

Onoterade 246 5 4,5
värdepapper
Övriga tillgångar 232 5 4,3
och skulder,
netto[5]
Totalt 5 419 119 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 28 februari 2022 var 126,40 kronor.

KALENDER

Årsredovisning för 2021                               Vecka 13, 2022
Delårsrapport, januari - mars 2022             13 april 2022, klockan 08.00 CET
Årsstämma                                                   20 april 2022 i Stockholm
Delårsrapport, januari - juni 2022                8 juli 2022, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari - september 2022    11 oktober 2022, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2022 redovisas den 16 augusti 2022. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 3 mars 2022

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 mars 2022 klockan 08.30 CET.

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 28 februari 2022 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 843.584 till en genomsnittlig köpkurs om 151 kronor per aktie.

[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[3] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 23,20.

[4] Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 27,60 kronor per teckningsoption.

[5] Varav likvida medel uppgick till 255 Mkr.

Författare Cision