Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Inwido: I linje med våra förväntningar

Inwidos VD och koncernchef Henrik Hjalmarsson kommenterar första
kvartalet 2019;

"Det säsongsmässigt svagaste kvartalet, Q1, var i år i linje med våra
förväntningar. Nettoomsättningen ökade med 4 procent jämfört med
motsvarande period föregående år, vilket innebär en ökning till 1 443
MSEK (1 391). Operationell EBITA i kvartalet blev 45 MSEK (56). Det
lägre resultatet beror främst på en ofördelaktig mix, att vi i några
få verksamheter inte fullt ut kunnat anpassa kostnaderna efter en
lägre volym i kvartalet samt ökade investeringar i IT. "

"Orderingången ökade med 8 procent under första kvartalet och
orderstocken var vid utgången av kvartalet i nivå med motsvarande
tidpunkt föregående år, men nu med en mer fördelaktig mix i form av
en högre andel order mot konsumentsegmentet. Kassaflödet från den
löpande verksamheten, efter förändringar i rörelsekapital, är på
grund av säsongseffekter normalt negativt under första kvartalet, men
uppgick i år till 51 MSEK."

"Det första kvartalet 2019 visade mycket tydligt att vår långsiktiga
satsning på e-Commerce, vår enhet för e-handel, fortsätter att skapa
goda resultat. Försäljningen inom denna verksamhet ökade organiskt
med 33 procent jämfört med motsvarande period 2018 och stod under
kvartalet för 9 procent av koncernens totala omsättning."

"Vi anser oss vara väl positionerade för att möta kunders och
konsumenters ändrade beteenden - vår snabbt ökande försäljning inom
e-handel är ett bra bevis på det. Internt fortsätter vi
implementeringen av Simplify-modellen, och ser redan en ökad
transparens och tydlighet kring förmågan att skapa resultat vilket
ger förutsättningar för än mer värdeskapande prioriteringar och
investeringar. Vår långsiktiga förvärvsstrategi ligger fast och vårt
arbete med att ytterligare stärka balansräkningen för att kunna
genomföra förvärv fortsätter."

Läsa hela pressmeddelandet inklusive nyckeltalstabell i bifogad pdf

För mer information vänligen kontakta:
Inwido AB
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef Tel: 076-846 20 46
Peter Welin, CFO och vVD Tel: 070- 324 31 90
E-post: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido äger och utvecklar bolag som med olika produkter och tjänster
förbättrar människors vardag inomhus. Idag är Inwido Europas största
fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag
inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Under 2018 omsatte Inwido
6,7 miljarder kronor och hade en operationell EBITA-marginal på 9,9
procent. Totalt finns cirka 4 500 anställda i koncernen, som har
verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge,
Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/inwido/r/i-linje-med-vara-forvantningar,c2795688
https://mb.cision.com/Main/883/2795688/1031050.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.