Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

ISR: Rättelse - Pressmeddelande ISR Halvårsrapport är kurspåverkande och MAR-disclaimern har av misstag utelämnats i pr...

Halvårsrapport - ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Sammanfattning av halvårsrapport

· Företagets fas IIa-studie, ISR003, har nått halvvägs i rekrytering,
och är därmed försenad. Sista patienten i studien förväntas
utvärderas under Q1 2020. Studien undersöker om immunaktivering med
ISR048 kan påverka HIV-reservoarerna hos patienter som står på
bromsmedicin.

· Bolaget håller på och färdigställer det kliniska
prövningsprotokollet för ISR004, en fas II-studie där den
immunstimulerande effekten av ISR048 kommer undersökas på patienter
som utvecklat resistens mot bromsmedicin. Strategin är att även
positionera ISR048 som ett alternativt läkemedel till dagens

bromsmediciner och på så sätt adressera problemet med
resistensutveckling hos ART. Vi för även diskussioner med
intressenter i Asien för att genomföra en fas III-klinisk studie av
HIV-patienter med ISR048.

ISR:s plattformsprogram har tagit fram 60 unika immunstimulerande
läkemedelskandidater. ISR050, vår läkemedelskandidat från
Immunolidfamiljen, har visat mycket bra effekt i djurmodell av
cancer. ISR Oncology AB, har nu påbörjat arbetet med att ta fram en
IND (Investigational New Drug) för att

genomföra kliniska prövningar. Initiala toxikologiska prövningar har
fallit väl ut och uppskalning av produktion till 100 liter produktion
har givit hög renhet och utbyte.

· I det nystartade helägda dotterbolaget ISR HBV AB undersöks
immunolider i prekliniska studier och i djurmodell för att hitta
läkemedelskandidater med bäst effekt mot HBV. Dessa substanser går
sedan vidare in i toxikologiska studier för läkemedelsutveckling.

Väsentliga händelser under det första halvåret

- 2019-02-04 - ISR startar ett nytt dotterbolag ISR HBV AB.
- 2019-03-13 - ISR har beslutat att starta produktion av bolagets
läkemedelskandidat för cancerbehandling.
- 2019-05-15 - ISR ska starta klinisk studie för behandling av
HIV-patienter

som är resistenta mot bromsmedicin.
Väsentliga händelser efter periodens utgång

ISR:s fas IIa-studie på HIV-infekterade patienter riskerar fördröjas -
utökar därför med fler centra.

Delårsperioden 2019-01-01 - - 2019-06-30

Rörelseintäkter 0
Rörelseresultat -15,8 mkr (-8,9)
Resultat per aktie - 0,64 kr (-0,48).
Soliditet 55 % (65%)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se
(info@theapartment.se/dev/israb)Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom
immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning
med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom
immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank, Box 7405, 103 90
Stockholm är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00
Email: certifiedadviser@penser.se

Aktien

Ticker: ISR
ISIN-kod: SE0008212195
www.israb.se

Denna information är sådan information som ISR Immune System
Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22
augusti 2019 kl 08.27 CET. Rättad 22 augusti kl 22.46

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/isr/r/rattelse---pressmeddelande-isr-halvarsr...
https://mb.cision.com/Main/15466/2887002/1094235.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.