Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-29

JAYS GROUP AB: Delårsrapport Q2 Maj-Oktober 2017

Jays Group AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport Q2 Maj-Oktober 2017

Regulatoriskt pressmeddelande

Stockholm, 2017-11-29 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Augusti-Oktober 2017 (3 mån)

-- Intäkter 8,8 MSEK (10,0)
-- Rörelseresultat (EBITDA) -4,7 MSEK (-3,5)*
-- Rörelseresultat (EBITA) -5,6 MSEK (3,5)
-- Resultat efter skatt -5,5 MSEK (-4,8)*
-- Bruttomarginal 19 % (29)*

Maj-Oktober 2017 (6 mån)

-- Intäkter 15,1 MSEK (18,8)
-- Rörelseresultat (EBITDA) -10,8 MSEK (-7,0)
-- Rörelseresultat (EBITA) -12,6 MSEK (-9,4)
-- Resultat efter skatt -12,6 MSEK (-9,5)*
-- Bruttomarginal 30 % (29)

* Kvartalets resultat har påverkats av lagernedskrivningar om 1,2 MSEK samt
befarad kundförlust om 1,7 MSEK. Exklusive dessa poster uppgick kvartalets
bruttomarginal till 33 %, EBITDA till -1,8 MSEK och nettoresultat till -2,6
MSEK.

Händelser under andra kvartalet

-- Jays lanserar u-JAYS Wireless i Ryssland med M.video
-- Jays tecknar distributionsavtal med RLVNT
-- Jays förstärker sitt kommersiella team med tre säljare
-- Jays årsstämma beslutar om ny styrelse och revisor, valberedning, ny
bolagsordning med ny firma och förändrat räkenskapsår, inrättande av
incitamentsprogram
samt bemyndigande för styrelsen

Händelser efter kvartalets utgång

-- Jays tecknar distributionsavtal för Singapore med
iFactory Asia
-- Beslut tas om ny strategi och långsiktiga finansiella mål i Jays Group AB
-- Bolagets CFO meddelar sin uppsägning
-- Bolaget presenterar en koncerstrategi baserad på en kombination av stark
organisk- samt förvärvsdriven tillväxt med en plan att genomföra 2-4
förvärv per år de kommande åren
-- Bolaget presenterar långsiktiga finansiella mål för den blivande koncernen,
med bl.a. 20 % tillväxt, lönsamhet om 10 % EBITDA och soliditet om 30 %.
-- Bolaget presenterar detaljerade finansiella mål för 2018-2020, med
omsättningsmål om 200 MSEK för 2019 och 300 MSEK för 2020 under lönsamhet.

VD Henrik Andersson kommenterar:

“Under min första tid på JAYS Group har jag skapat mig en god bild av nuläget,
vidtagit ett flertal åtgärder som kommer att bidra till vår lönsamhet på sikt.
På kundsidan har vi på kort tid presenterat ett flertal nya
distributionskontrakt som kommer bära frukt under lång tid för bolaget. Vi
kommer under 2018 att lansera ett flertal nya produkter i olika prispunkter och
med tydligt identifierad målgrupp. Tillsammans med styrelsen har jag jobbat
hårt för att lägga grunden till vår koncernstruktur och vi har också börjat
arbetet med att utvärdera potentiella förvärvskandidater för JAYS Group AB. Vi
ser en stor potential för konsolidering i branschen, och avser att växa
kraftigt framöver, både organiskt och förvärvsdrivet. Under förra veckan hade
vi glädjen att pressmeddela bolagets högt ställda mål för koncernen för
kommande år - att leverera minst 10% EBITDA under perioden 2018-2019 öka
omsättningen med 500 procent under lönsamhet, och till och med år 2020 nå en
årlig omsättning om minst 300 miljoner kronor”

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Andersson, VD
Mobile: +46 (0) 76 199 35 55
Mail: henrik@jaysheadphones.com

Denna information är sådan information som Jays AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons
försorg, för offentliggörande den 29 november 2017 kl. 15:00 CET

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.