Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-13

Jojka Communications AB: Omsättningen för januari månad uppgick till 1138 ksek

Omsättningen för januari månad 2020 blev 1138 ksek att jämföras med
1481 ksek för februari månad 2019. Omsättningen minskade därmed med
23%

Omsättningsminskningen beror på att en av våra aktiva spelkunder valde
att inte skicka under februari månad till skillnad från förra året då
samma kund skickade stora volymer. Lägger man till dessa volymer hade
volymen istället ökat med 4%.

Detta visar att vi underliggande har en tillväxt vilket även syns på
våra fasta intäkter som stiger och följer lagd budget väl.

Utöver försäljningen arbetar vi hårt med utveckling av tekniken för
att ytterligare underlätta för våra kunder att koppla ihop sig med
sina övriga kommunikationspartners. Vi lägger även tid på vår hemsida
som behöver uppdateras i sin helhet för att spegla det bolag jojka är
idag.

Corona oron drabbar även Jojka med bland annat inställda mässor. Ett
av våra fokus segment är ju hotell och där tror vi att Corona oron
kommer påverka vår nyförsäljning negativt. Resurser kommer då
istället riktas mer mot vårt andra fokussegment e-handel samt att öka
takten i interna projekt som utveckling av hemsida och plattformen.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

fredrik.dalebrant@jojka.com

www.jojka.com

Jojka Communications utvecklar kommunikationslösningar. Bolaget
erbjuder molnbaserade marknadskommunikationslösningar till kunder
inom E-handel samt hotell- och upplevelseindustrin. Bolagets tjänster
vidaresäljs som abonnemangslösningar där kunden får ett login till
jojkas plattform. Kunden kan välja på olika abonnemangsformer med
olika grad av funktionalitet. Kunderna återfinns primärt i Sverige
men även på andra håll i världen. Jojka Communications har sitt
huvudkontor i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/jojka-communications-ab/r/omsattningen-for-ja...
https://mb.cision.com/Main/11588/3058716/1210652.pdf

Författare AktieTorget News