Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB: Årsstämma i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

Vid K2A:s årsstämma den 25 april 2019 fastställdes styrelsens förslag
till utdelning om 20 kronor per preferensaktie, att fördelas på fyra
utbetalningar om 5 kronor per preferensaktie. Årsstämman beslutade
även om utdelning till preferensaktier som kan komma att emitteras
med stöd av det emissionsbemyndigande och den fondemission av
preferensaktier som årsstämman också fattade beslut om (se nedan).
Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att
ingen utdelning lämnas för stamaktier utan att en värdeöverföring
till innehavare av stamaktier i stället sker genom fondemission med
utgivande av totalt 51 228 preferensaktier varvid innehav av femtio
(50) stamaktier oavsett serie ska berättiga till en (1) ny
preferensaktie.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Sten Gejrot,
Ludwig Holmgren, Claes-Henrik Julander, Johan Knaust, Ingrid
Lindquist, Johan Ljungberg och Johan Thorell. Till styrelsens
ordförande omvaldes Johan Thorell. Stämman beslutade att arvode ska
utgå till styrelsens ordförande med 300 000 kronor och till övriga
styrelseledamöter med 175 000 kronor, förutom verkställande
direktören som inte erhåller arvode som styrelseledamot.

Stämman beslutade vidare att för tiden intill slutet av nästa
årsstämma omvälja KPMG AB som bolagets revisor. Revisionsarvode utgår
enligt godkänd räkning.

Stämman fastställde valberedningens förslag till principer för
utseende av valberedning och dess arbete i enlighet med förslag
(punkt 12) i kallelsen.

Stämman fastställde styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare i enlighet med förslag (punkt 13) i
kallelsen.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman
2020, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
besluta om nyemission av stamaktier av serie A, stamaktier av serie
B, stamaktier av serie D, preferensaktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler. Det totala antalet stamaktier av serie A och
serie D samt preferensaktier som omfattas av sådana nyemissioner får
uppgå till högst 600 000 aktier. Det totala antalet stamaktier av
serie B som omfattas av sådana nyemissioner får uppgå till högst ett
antal motsvarande trettio (30) procent av det totala antalet aktier i
bolaget efter genomförda fondemissioner enligt punkt 15 och punkt 17
i kallelsen.

Årsstämman fattade beslut om fondemission med utgivande av 51 228 nya
preferensaktier varigenom bolagets aktiekapital ökar med 320 175
kronor i enlighet med förslag (punkt 15) i kallelsen.

Årsstämman beslutade om bolagsordningsändring i enlighet med förslag
(punkt 16) i kallelsen.

Årsstämman fattade beslut om fondemission med utgivande av 10 245 760
nya stamaktier (5 655 808 stamaktier av serie A, 960 000 stamaktier
av serie B och 3 629 952 stamaktier av serie D) varigenom
aktiekapitalet ökar med 64 036 000 kronor i enlighet med förslag
(punkt 17) i kallelsen.

Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag
som presenterades i kallelsen.

För ytterligare information:

Johan Knaust, VD K2A, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se
Christian Lindberg, CFO K2A, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se
Patrik Linzenbold, IR-chef K2A, 0708-252630, patrik.linzenbold@k2a.se

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag
som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla
typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är
Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i
övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive
markanvisningar, uppgår till cirka 5 350 bostäder. K2A:s
studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se
även www.k2a.se och www.svenskastudenthus.se. K2A:s preferensaktie
(K2A PREF) är listad på Nasdaq First North Premier. Avanza Bank är
bolagets Certified Adviser. Kontaktuppgifter: corp@avanza.se.
Telefon: 08-409 421 20

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/k2a-knaust---andersson-fastigheter-ab/r/arsst...
https://mb.cision.com/Main/12007/2797182/1032136.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.