Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-03-09

Kalender: 9-16 mars

Fredagen den 9 mars
BÖRS
Extra stämma
Bioinvent

Finnair: Trafikrapport februari, kl 08.00
NSP: Försäljning i februari, kl 08.30
East Capital Exp: Bolagspresentation, kl 12.00
Bioinvent: Sista dag för handel inkl teckningsrätt,
N 1:10, 15,60 kr/aktie
Rederi: Veckostatistik
Olja: Opec presenterar månadsrapport
Orc Group: Sista dag för handel med aktien före avnotering

MAKRO
Kina: Detaljhandel februari
Kina: Fasta investeringar februari
Kina: Industriproduktion februari
Kina: KPI februari
Kina: PPI februari
USA: Monster sysselsättningindex februari
Grekland: Regeringen presenterar skuldutbytesresultat, kl 07.00
Estland: BNP 4 kv (reviderad), kl 07.00
Tyskland: Arbetskraftskostnader 4 kv, kl 08.00
Tyskland: Bytes- och handelsbalans januari, kl 08.00
Tyskland: KPI januari (definitiv), kl 08.00
Frankrike: Industriproduktion januari, kl 08.45
Sverige: Industriorderingång januari, kl 09.30
Sverige: Industriprodukion januari, kl 09.30
Norge: KPI februari, kl 10.00
Storbritannien: Industriproduktion januari, kl 10.30
Storbritannien: PPI februari, kl 10.30
Portugal: BNP 4 kv, kl 11.00
Grekland: BNP 4 kv, kl 11.00
Lettland: BNP 4 kv (reviderad), kl 12.00
Sverige: Pressträff med Fredrik Reinfeldt och Pedro Passos
Coelho, kl 13.30
USA: Arbetslöshet februari, kl 14.30
USA: Sysselsättning februari, kl 14.30
USA: Handelsbalans januari, kl 14.30
Storbritannien: NIESR BNP-estimat, kl 16.00
USA: Grossistlager januari, kl 16.00

Måndagen den 12 mars
Sommartid inleds i Nordamerika. USA-börserna öppnar 14.30 samt
stänger 21.00

BÖRS
Utländska delår
Volkswagen

Extra stämma
Orc Group

RNB: Försäljning i februari, kl 08.00
Bioinvent: Handlas exkl teckningsrätt, N 1:10, 15,60 kr/aktie
Beklädnad: Veckoförsäljning Tyskland
Svolder: Substansvärde

MAKRO
Danmark: KPI februari, kl 09.00
EMU: Bytesbalans 4 kv, kl 10.00 (ej bekräftat)
Sverige: Veckostatistik från Arbetsförmedlingen, kl 10.45
ECB: Stödköp av statspapper veckostatistik, kl 15.30
USA: Statsbudgetens utfall februari, kl 19.00
EMU: Eurogruppen har möte

Tisdagen den 13 mars
BÖRS

Utländska delår
Antofagasta, G4S

Bank: Finansinspektionen presenterar utvärdering av bolånetaket
ett år efter införandet, kl 10.00
Skog: Prisstatistik (PIX index), kl 11.00
Detaljhandel: Statistik över veckoförsäljningen i amerikanska
affärskedjor från ICSC, kl 13.45
Olja: Oljelagerstatistik från API avseende USA, kl 21.30
Media: Mediebyråbarometern presenteras

MAKRO
Bank of Japan: Penningpolitiskt besked
Frankrike: KPI februari, kl 07.30
Sverige: KPI februari, kl 09.30
USA: Detaljhandel februari, kl 13.30
USA: Redbook detaljhandel veckostatistik, kl 13.55
USA: Industrilager januari, kl 15.00
Federal Reserve: Penningpolitiskt besked, kl 19.15
EU: Finansministermöte för EU-länderna (Ekofin)

Onsdagen den 14 mars
BÖRS
Delår
Semafo (efter 14.30), Wesc

Stämma
Axfood (utd 12:00 kr)

ABB: IVA:s Näringslivsråd håller frukostmöte med ABB Sveriges
vd Johan Söderström, kl 08.00-09.00
Olja: IEA presenterar månadsrapport, kl 10.00
Endomines: Bolagspresentation, kl 12.00
Kennametal: Orderingång dec-feb, kl 13.00
Olja: Officiell oljelagerstatistik från USA, kl 15.30

MAKRO
Finland: KPI februari, kl 08.00
Sverige: Mäklarstatistik bostadspriser februari, kl 08.00
Sverige: Arbetslöshet februari (AF), kl 08.00
Sverige: Prospera inflationsförväntningar, kl 08.00
EMU: Industriprodution januari, kl 11.00 (ej bekräftat)
EMU: KPI februari, kl 11.00 (ej bekräftat)
USA: Bytesbalans 4 kv, kl 13.30
USA: Importpriser februari, kl 13.30
Norges Bank: Penningpolitiskt besked, kl 14.00

Torsdagen den 15 mars
BÖRS
Delår
Seamless

Utländska delår
Lufthansa

Exkl utdelning
Axfood 12:00 kr

Fordon: ACEA registreringsstatistik personbilar feb, kl 08.00
Semafo: Telefonkonferens, kl 15.00
Resurs Bemanning: Sista anmälningsdag i Wise Groups bud

MAKRO
Riksgälden: Presenterar åtgärder för att stärka stabilitet i
finansiella systemet
Schweiz: Penningpolitiskt besked, kl 09.30
Sverige: Arbetslöshet (AKU) februari, kl 09.30
Sverige: Restaurangindex januari, kl 09.30
ECB: Månadsrapport, kl 10.0
EMU: Arbetskraftskostnader 4 kv, kl 11.00 (ej bekräftat)
EMU: Sysselsättning 4 kv, kl 11.00 (ej bekräftat)
USA: Nya arbetssökande, kl 13.30
USA: Empire tillverkningsindex mars, kl 13.30
USA: PPI februari, kl 13.30
USA: Kapitalflödesstatistik (TIC) januari, kl 14.00
USA: Konsumentförtroende veckostatistik, kl 14.45
USA: Philadelphia Fed-index mars, kl 15.00

Fredagen den 16 mars
BÖRS
Delår
Svolder

Volvo: Lastvagnsleveranser i februari, kl 08.30
Svolder: Bolagspresentation, kl 12.00
PSI Group: Sista dag för handel i Stockholm före avnotering

Utländska delår
Subsea 7

Consilium: Nettoomsättning och orderingång, jan-feb
Nokia: Sista dag för handel på Frankfurtbörsen före avnotering
Rederi: Veckostatistik

MAKRO

USA: KPI februari, kl 13.30
USA: Industriproduktion februari, kl 14.15
USA: Kapacitetsutnyttjande februari, kl 14.15
USA: Michigan konsumentförtroende mars (preliminärt),
kl 14.55

Jonathan Axelsson, tel +46 8 586 163 77
jonathan.axelsson@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.