Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-11

Kalqyl: Monivent: Finansiering på plats

Monivent har en pågående företrädesemission om cirka 14,8 MSEK och en riktad emission om cirka 1,6 MSEK. Även om emissionerna medför en kraftig utspädning anser vi att dessa är nödvändiga, dels för att förlänga runway, dels för att ta vara på efterfrågan som finns i marknaden. Bolaget har på kort tid utökat antalet distributörer och kommunicerat flera initiala orders samt potentiella samarbeten, vilket indikerar att intresset för produkten Neo100 är högt. På grund av komponentbrister har dock leveranskapaciteten blivit drabbad. Med det tillförda kapitalet ser vi att Monivent kommer kunna bygga upp ett större lager av kritiska komponenter, vilket kommer stärka bolagets tillväxtmöjligheter på sikt. Vidare ges möjligheten att fortsätta med marknadsföringsaktiviteter såsom fysiska mässor och kongresser, som hittills varit framgångsrika. Tillskottet av kapital kommer även stödja bolagets fortsatta arbete med att etablera sig på nya geografiska marknader.

Läs den fullständiga kommentaren här

För mer information, vänligen kontakta:


David Uhrner, VD
Mail: david@kalqyl.se
Tel: 0729-69 66 66

Om Kalqyl


Kalqyl är ett nytänkande analysbolag med en snabbväxande plattform och en unik räckvidd bland nordiska investerare. Analyserna skiljer sig från mängden och syftar till att vara förklarande. Det gör innehållet enklare att förstå och tillgängligt för alla.

Bifogade filer


Monivent: Finansiering på plats

Författare MFN