Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-18

Karessa Pharma Holding AB: Kommuniké från Karessa Pharmas extra bolagsstämma den 18 december 2019

Extra bolagsstämma i Karessa Pharma Holding AB (publ) ("Karessa")
hölls idag, den 18 december 2019, i Hamilton Advokatbyrås lokaler på
Hamngatan 27 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Godkännande av fusionsplan

Vid dagens extra bolagsstämma i Karessa beslutades, med erforderlig
majoritet, att godkänna den av styrelserna för Karessa och Klaria
Pharma Holding AB (publ) ("Klaria") antagna fusionsplanen daterad den
5 november 2019, enligt vilken fusionen sker genom absorption med
Klaria som övertagande bolag och Karessa som överlåtande bolag.
Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget
bestämts på så vis att en aktie i Karessa berättigar innehavaren att
erhålla fusionsvederlag i form av 0,6032 nya aktier i Klaria.
Fusionsplanen registrerades vid Bolagsverket den 14 november 2019 och
kungjordes den 18 november 2019.

Genom Bolagsverkets registrering av fusionen, vilken beräknas ske
under första kvartalet 2020, kommer Karessa att upplösas och dess
tillgångar och skulder att övergå till Klaria. Redovisning av
fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av
fusionen.

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 18 december 2019 kl. 13:45 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Mats Nilsson, VD, Karessa Pharma Holding AB (publ)
Tel: 08-768 22 33
E-post: mats.nilsson@karessa.se

Om Karessa Pharma Holding AB
Karessa är ett svenskt läkemedelsföretag med mål att utveckla
produkter baserade på en patenterad drug delivery plattform med
direkt absorption av aktiva substanser från munhålan till blodbanan.
För mer information, besök karessa.se. Certified Advisor: FNCA Sweden
AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/karessa-pharma-holding-ab/r/kommunike-fran-ka...
https://mb.cision.com/Main/11036/2994120/1163938.pdf

Författare Cision News