Du är här

2018-07-23

Karo Pharma: ÅTERKÖP AV AKTIER I KARO PHARMA UNDER VECKA 29 2018

STOCKHOLM den 23 juli 2018
Karo Pharma AB (publ) (LEI-kod 213800G54Z51LOPGTA79) har under
perioden 16 juli 2018 - 20 juli 2018 återköpt sammanlagt 441 063 egna
aktier (ISIN-kod: SE00007464888). Återköpen har skett inom ramen för
det återköpsprogram om sammanlagt SEK 86,3 miljoner som Karo Pharma
offentliggjorde den 18 juni 2018. Återköpsprogrammet, som löper
mellan den 18 juni 2018 och den 31 augusti 2018, genomförs i enlighet
med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och EU-
kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Under perioden 16 juli 2018 - 20 juli 2018 har aktier i Karo Pharma
återköpts enligt nedan.

+-----+-----------------+------------------+-----------------+
|Datum|Aggregerad daglig|Viktat genomsnitts|Totalt |
| |volym (antal |-pris per dag |transaktionsvärde|
| |aktier) |(SEK) |per dag (SEK) |
+-----+-----------------+------------------+-----------------+
|16 |80 000 |32,107000 |2 568 560 |
|juli | | | |
|2018 | | | |
+-----+-----------------+------------------+-----------------+
|17 |90 000 |31,987100 |2 878 839 |
|juli | | | |
|2018 | | | |
+-----+-----------------+------------------+-----------------+
|18 |71 063 |32,614000 |2 317 649 |
|juli | | | |
|2018 | | | |
+-----+-----------------+------------------+-----------------+
|19 |120 000 |32,499900 |3 899 988 |
|juli | | | |
|2018 | | | |
+-----+-----------------+------------------+-----------------+
|20 |80 000 |32,479500 |2 598 360 |
|juli | | | |
|2018 | | | |
+-----+-----------------+------------------+-----------------+

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Swedbank i
samarbete med Kepler Cheuvreux SA för Karo Pharmas räkning. Efter
ovanstående förvärv uppgår Karo Pharmas innehav av egna aktier per
den 20 juli 2018 till 2 037 454 aktier. Det totala antalet aktier i
Karo Pharma uppgår till 164 332 782 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt
artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen finns
tillgängligt på www.karopharma.se. Sedan den 18 juni 2018 och till
och med den 20 juli 2018 har sammanlagt 2 037 454 aktier i Karo
Pharma återköpts inom ramen för programmet. Sammanlagt får återköp
ske av högst 2 464 990 aktier. För information om samtliga
transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq
Stockholms webbplats:
http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-
(http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/s...)
actions/stockholm/repurchases-of-own-shares
(http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/s...).

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Blom, VD, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett "Specialty Pharma" företag som utvecklar och
marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo
Pharma är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 juli 2018, klockan 08.00. Detta
pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och
www.newsroom.cision.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karo-pharma/r/aterkop-av-aktier-i-karo-pharma-...
http://mb.cision.com/Main/72/2579749/881961.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.