Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-13

Karolinska Development AB (publ): Delårsrapport för januari - september 2018

STOCKHOLM - den 13 november 2018. Karolinska Development AB (Nasdaq
Stockholm:
KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari - september 2018. Den
fulla rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.

"Vi befinner oss i ett intensivt skede av Karolinska Developments utveckling,
där en rad portföljbolag under en relativt kort tid förväntas meddela
resultat från viktiga kliniska prövningar. Först ut var Dilafor, och i detta
fall blev inte resultaten de vi hoppats på. Nu väntar fas 2-resultat från
Modus Therapeutics, Aprea Therapeutics och Umecrine Cognition - samtliga
planerade att kunna meddelas inom de kommande nio månaderna. Vi konstaterar
också att Karolinska Development i det tredje kvartalet åter kunnat prestera
ett positivt finansiellt resultat", säger Viktor Drvota, VD, Karolinska
Development.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018

* HealthCap investerar 60 mkr i Modus Therapeutics och blev därmed en av
bolagets största aktieägare. I samband därmed skedde en konvertering av lån
från nuvarande aktieägare. Nyinvesteringen och konverteringen uppgick
totalt till drygt 140 mkr. Transaktionen medförde en ökning av Karolinska
Developments bokförda värde av dess innehav i Modus Therapeutics redan
under andra kvartalet (juli 2018).
* Forendo Pharma inledde en klinisk fas I studie med sin läkemedelskandidat
FOR 6219 för behandling av endometrios. Resultaten från studien väntas
kunna presenteras i slutet av 2018 (juli 2018).
* Venture capital bolaget Vesalius Biocapital III Partners, med fokus på
europeiska life science bolag i sen fas, investerar EUR 4 miljoner i
portföljbolaget Forendo Pharma. Stéphane Verdood, Managing Partner i
Vesalius tar plats i Forendo Pharmas styrelse (september 2018).
* Asarina Pharma genomförde en övertecknad nyemission och börsnoterades
framgångsrikt på Nasdaq First North i Stockholm. Karolinska Developments
ägande i bolaget uppgår till 1,2 procent (september 2018).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

* OssDsign tillkännagav att bolagets senaste produkt Cranioplug har erhållit
510 (k) godkännande av FDA, vilket möjliggör marknadsföring och försäljning
av produkten i USA. Implantatet är den första produkten i sitt slag på den
amerikanska marknaden (oktober).
* I oktober 2018 meddelades att Dilafors fas 2b-studie av
läkemedelskandidaten tafoxiparin inte uppnådde de primära målen.
Tafoxiparin tolererades väl av både kvinnor och barn, men visade ingen
statistiskt signifikant effekt i någon av de studerade doserna. Resultatet
av studien kommer att få följdeffekter på värdet av Karolinska Developments
innehav i Dilafor och förväntas leda till en negativ resultateffekt om
cirka SEK 40 miljoner för det fjärde kvartalet 2018 (oktober).
* Modus Therapeutics meddelade att U.S Food and Drug Administration (FDA) har
godkänt företagets "Investigational New Drug" (IND) ansökan för att
initiera en klinisk fas I-studie med subkutan sevuparin för behandling av
sickle-cell sjukdom (november 2018).

Finansiell sammanfattning

Tredje kvartalet

* Periodens resultat, nettoresultatet, under tredje kvartalet uppgick till
SEK 4,1 miljoner (SEK 194,1 miljoner under tredje kvartalet 2017). Vinsten
per aktie var SEK 0,1 (SEK 3,0 under tredje kvartalet 2017).
* Resultatet av Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag
uppgick till SEK 1,0 miljoner.
* Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 848,7 miljoner i slutet
av september 2018, en ökning med SEK 17,1 miljoner från SEK 831,6 miljoner
i slutet av föregående kvartal. Portföljens netto verkligt värde uppgick
vid samma tidpunkt till SEK 539,1 miljoner, en ökning med SEK 14,4 miljoner
från SEK 524,7 miljoner i slutet av föregående kvartal.
* Intäkterna uppgick till SEK 0,7 miljoner under tredje kvartalet 2018 (SEK
0,5 miljoner under tredje kvartalet 2017).
* Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under det tredje
kvartalet uppgick till SEK 13,5 miljoner. De totala investeringarna i
portföljbolagen, tillsammans med andra specialiserade life
science-investerare, under tredje kvartalet uppgick till SEK 78,8 miljoner.

* Likvida medel minskade med SEK 8,5 miljoner under tredje kvartalet och
uppgick till SEK 88,0 miljoner per den 30 september 2018.

Delårsrapporten för Karolinska Development AB för perioden januari -
september
2018 finns nu tillgänglig som PDF på bolagets
hemsidawww.karolinskadevelopment.com

För ytterligare information, vänligen kontakta
:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, Finanschef, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt
investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera
medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag
som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som
kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning
till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass
från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och
forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med
stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering
tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom
sektorn.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla
innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller
funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare
med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt
globalt nätverk.

För mer information:www.karolinskadevelopment.com.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ)
(Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för
offentliggörande den 13 november 2018 klockan 08:00.

KD Q3 2018 (SVE) final
http://hugin.info/143071/R/2225136/872735.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Karolinska Development AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.