Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-29

Kinnevik: Tillfälligt ökat antal aktier och röster i Kinnevik

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per 29 november 2019
uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 553.847.268, och det totala
antalet röster i bolaget uppgår till 1.161.445.044.

Den 7 november 2019 beslutade den extra bolagsstämman i Kinnevik om
utskiftning av Kinneviks innehav i Millicom International Cellular S.A.
till sina aktieägare genom ett aktieinlösenprogram. Aktieinlösenprogrammet
innefattar en aktiesplit varigenom varje existerande aktie i bolaget har
delats upp i två nya aktier (aktiesplit 2:1). Till följd av aktiespliten
har antalet aktier i Kinnevik ökat med 276.923.634 aktier under november
2019. De 276.923.634 nya aktierna är inlösenaktier som kommer att lösas in
som en del av aktieinlösenprogrammet. Därefter kommer antalet aktier i
Kinnevik uppgå till 276.923.634, samma antal som före aktiespliten. För mer
information om aktieinlösenprogrammet, se Kinneviks hemsida
www.kinnevik.com under rubriken ?Bolagsstämma? (som finns under avsnittet
?Bolagsstyrning?).

Per den 29 november 2019 är aktierna i Kinnevik fördelade i två
stamaktieserier och åtta incitamentsaktieserier enligt följande:

* 67.510.864 stamaktier av serie A med tio röster vardera och
483.822.412 stamaktier av serie B med en röst vardera (varav Kinnevik
i eget förvar innehar 595.540 stamaktier av serie B som därmed inte
kan företrädas vid bolagsstämma),
och                                                                                                                                        
* 87.468 incitamentsaktier av serie D 2018, 207.444 incitamentsaktier
av serie E 2018, 207.444 incitamentsaktier av serie F 2018, 616.516
incitamentsaktier av serie G 2018, 82.950 incitamentsaktier av serie
D 2019, 233.250 incitamentsaktier av serie E 2019, 233.250
incitamentsaktier av serie F 2019 och 845.670 incitamentsaktier av
serie G 2019, samtliga med en röst vardera.

Denna information är sådan som Kinnevik AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
den 29 november 2019 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com

eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för
entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger
vi digitala konsumentbolag som erbjuder människor fler och bättre
valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag
i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa
både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar
positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck,
Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista
för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga

* Pressmeddelande

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.