Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-24

Kommentar Addvise: Förvärv drar upp

Detta är en betald analys på uppdrag av ADDvise Group AB utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Addvise inkluderar nu sitt senaste storförvärv, vilket drar upp tillväxten markant. Även rörelseresultatet stiger kraftigt, trots betydande förvärvskostnader. Däremot planar marginalförbättringen ut.   

Addvise är en förvärvsintensiv koncern inom det medicinsktekniska området. Kunderna finns till ungefär lika delar hos laboratorier och hos sjukvården. Nordamerika och Sverige är de två dominerande marknaderna.

Stark förvärvad tillväxt

Addvise kvartalsrapport redovisar en tillväxt i försäljningen under det andra kvartalet på 37 procent, till 92,5 miljoner. Den förvärvsjusterade tillväxten försämrades dock till minus 11 procent, från plus 4 procent förra kvartalet. Det är affärsområde Lab som drar ner med en förvärvsjusterad tillväxt på minus 13 procent, medan motsvarande för affärsområde Sjukvård blev plus 3 procent (total tillväxt 124 procent).   

Markant resultatuppgång

I förhållande till samma kvartal för ett år sedan steg rörelseresultatet steg med 64 procent, till 4,4 miljoner kronor, samtidigt som marginalen steg från 3,9 till 4,7 procent. Årets resultat inkluderar samtidigt kostnader på 2,1 miljoner kronor till följd av förvärvet av finska Sonar den 2 april. Exkluderas dessa kostnader ökar den justerade rörelsemarginalen till 7,0 procent. Samtidigt ökade dock det negativa finansnettot under kvartalet med hela 2,0 miljoner kronor, till 5,0 miljoner. Kvartalets finansnetto motsvarar därför hela 2,9 procent av genomsnittlig nettolåneskuld under kvartalet. Resultatet efter finansnetto blev härigenom en förlust på 0,7 miljoner, mot en förlust på 0,3 miljoner för ett år sedan. Exklusive förvärvskostnaderna redovisades dock en vinst på 1,4 miljoner. 

EBITDA-marginalen fortsätter upp

Företaget har ett marginalmål för rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA-marginal) på 10 procent, vilket vi efter första kvartalet, på eget bevåg, justerade upp till mellan 11 och 11,5 procent beroende på nya redovisningsprinciper för långtidshyror enligt IFRS16. Detta kvartal blev den redovisade EBITDA-marginalen 7,9 procent, vilket var lägre än förra kvartalets 9,3 procent. Exkluderas däremot förvärvskostnaderna ökar marginalen till 10,1 procent.   

Affärsområde Sjukvård ökar

Affärsområde Sjukvård, som svarar för 60 procent av koncernens försäljning, drar tillväxten, både genom förvärv, men också utan. Försäljningsökningen i årstakt blev 124 procent, men exklusive förvärv var tillväxten 3 procent. Försäljningen av operationsbord i USA är just nu den stora tillväxtmotorn. Den nordamerikanska försäljningen har under kvartalet ökat med 64 procent och utgör nu 19 procent av koncernens försäljning. Förra kvartalet var tillväxten lika stark. Affärsområdets EBITDA-marginal var goda 12,6 procent, vilket dock var uppe i hela 19,5 procent förra kvartalet. Exklusive förvärvskostnader stiger det senaste kvartalets marginal till 16,4 procent.   

Affärsområde Lab svagt

Affärsområde Lab har det dock fortsatt motigt. Förra kvartalets nedgång i försäljningen på 3 procent, har nu ökat till en nedgång på 13 procent, utan effekt av förvärv. I stort sett all försäljning sker idag i Sverige och är till stor del projektorienterad. Ljuspunkten är att rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) under det andra kvartalet ökade till 1,6 miljoner kronor, från förra kvartalets 1,2 miljoner. Det gav följaktligen gav en ökning i EBITDA-marginalen under kvartalet från 3,0 till 4,4 procent, men jämfört med föregående år (5,5 procent) är dock nedgången tydlig. Därtill kommer effekter från IFRS 16.   

Effekt av nyemission

I början av året, i samband med förvärvet av Sonar, genomfördes en stor nyemission av B-aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för aktieägarna. Teckningskursen sattes till 0,58 kronor per aktie, att jämföra med kursspannet under 2018 för B-aktien på 0,9-1,10 kronor. Antalet aktier fördubblades samtidigt till 86,1 miljoner och vid halvårsskiftet var antalet uppe i 88,1 miljoner, inklusive effekter från infriade emissionsgarantier. För varje nyemitterad aktie erhölls också en teckningsoption att teckna ytterligare en ny B-aktie innan januari 2021 för 0,65 kronor. Vid nuvarande börskurs räknar bolaget med att antalet aktier efter utspädning kan komma att uppgå till 94,8 miljoner (kvartalsgenomsnitt).     

Motiverat värde

Vi återkommer med en djupare analys och en bedömning om vårt motiverade värde för B-aktien skall behöva revideras.  

           

wysiwyg_image

Affärsområde Lab går i sidled, medan Sjukvård expanderar

Författare Peter Malmqvist

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.