Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-21

Kommentar Addvise: På spåret

Detta är en betald analys på uppdrag av ADDvise Group AB utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Bolaget levererade idag en rapport för det fjärde kvartalet 2018 som stämde väl med tidigare preliminära resultat. Stark förvärvstillväxt och förbättrat resultat låg på plussidan. En tuffare marknad inom affärsområde Lab drog ner. Vår bedömning är att bolaget är på spåret för att nå det viktiga marginalmålet.

Addvise är en förvärvintensiv koncern inom det medicinsktekniska området. Verksamheten bedrivs till ungefär lika delar mot laboratorier och sjukvården. Nordamerika och Sverige är de två dominerande marknaderna. 

Kraftig resultatuppgång

Resultatet före skatt för det fjärde kvartalet blev 1,5 miljoner kronor, en uppgång från en förlust på 7,4 miljoner för ett år sedan. Kvartalet förra året drogs ner av omstruktureringskostnader, liksom av förtida inlösen av lån och en del andra engångskostnader, med 6,5 Mkr. Engångsposterna detta kvartal var netto minus 0,1 miljoner.

Bra efterfrågan inom Sjukvård

Av koncernens två affärsområden är tillväxten kraftig inom Sjukvård. Försäljningen steg med 62 procent, till största delen en effekt av företagsförvärv. Efterfrågan är dock samtidigt god, särskilt i Nordamerika, som svarar för drygt hälften av försäljningen. Sverige ligger på andra plats med 34 procent. En svag krona har givit positiva valutaeffekter både genom exporteffekter och omräkningar av utländska dotterbolag. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) redovisar en mycket positiv trend de senaste fem kvartalen och marginalen det senaste kvartalet blev 14 procent.

Sämre inom Lab

Affärsområde Lab har det tuffare. Försäljningen föll 8 procent, utan effekt från några förvärv. Drygt 90 procent av försäljning ligger i Sverige och efterfrågan pressas av att gigantprojektet Nya Karolinska slutförts. Dessutom sker tillverkning i euro, vilket skapar negativa valutaeffekter. Enligt bolaget finns visserligen valutaklausuler som skall kompensera för valutapressen, men de påverkar med eftersläpning. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) redovisar en negativ trend de senaste två åren, med en tung förlust under förra kvartalet. Den vändes till vinst under detta kvartal, men marginalen ligger på svaga 1,4 procent.  

Prognosutfall positivt 

Bolaget rörelseresultat (EBIT) för helåret blev 10,8 miljoner kronor, vilket är klart över vår prognos på 8,8 miljoner (2017: 7,5) från startanalysen den 23 januari i år (se analys: Förvärvsdriven tillväxtmaskin). Vår prognos styrdes hårt av utvecklingen de första nio månaderna, varför slutsatsen blir att utvecklingen det sista kvartalet blev bättre än väntat. Det är dock svårt att prognostisera resultatet i ett förvärvintensivt bolag, med löpande omstruktureringar och en del andra engångsposter. Rapporten känns dock ändå bättre än väntat, eftersom även försäljningen på 268 miljoner kronor kom in något över vår prognos på 263. 

Finskt förvärv

Prognosproblemen framöver blir inte mindre. Den 11 februari tecknades avtal om att förvärva det finska företaget Sonar Oy, inriktat på ultraljudssystem och röntgenutrustning. Helårsförsäljningen ligger på motsvarande drygt 70 miljoner kronor med ett EBITDA på 8-9 miljoner. Köpeskillingen på skuldfri bas och inklusive potentiella tilläggsköpeskillingar ligger på drygt 45 miljoner kronor. I förhållande till försäljningen ligger priset på ungefär samma nivå som bolaget betalat tidigare, vilket också verkar vara en nivå som är vanlig inom sektorn (se vår startanalys). Därtill har bolaget under februari genomfört en stor nyemission till befintliga aktieägare, med stor rabatt mot då gällande börskurs. Det stora fondemissionselementet har pressat börskursen.   

Motiverat värde

I vår startanalys kom vi fram till ett aggressivt värde på aktien på 2-2:30 kronor, under förutsättningen att ledningen lyckas uppnå målet på 10 procents EBITDA-marginal senast år 2022. Den idag stora prisskillnaden mellan den röstsvaga B-aktien (0,56 kronor) och den röststarka A-aktien (1,90 kronor) speglar en extrem osäkerhet i värderingen av bolaget. Eftersom bolaget lyckats lyfta marginalen för helåret 2018 till 6,0 procent och uppnå 9,1 procents marginal isolerat för det fjärde kvartalet, framstår marginalmålet som realistisk. Vi ser detta som den enskilt viktigaste parametern för att uppnå vårt motiverade värde. Givetvis får inte priserna på förvärvsobjekt springa iväg, men vi ser hellre att ledningen ger avkall på tillväxtambitionerna, än missar marginalmålet. Vi återkommer i vår fördjupande analys till om det motiverade värdet skall ändras.     

Författare Peter Malmqvist

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.