Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-17

Kommuniké från årsstämma i HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) höll under onsdagen den 17 juni 2020 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om besluten hänvisas till förslagen intagna i kallelsen respektive fullständig förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.homemaid.se.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa balansräkning och resultaträkning samt koncernbalansräkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2019.

Resultatdisposition

Stämman beslutade om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, vilket bland annat innebär att fria vinstmedel om 6 304 kkr balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2019.

Styrelse och revisor

Stämman omvalde Mats Claesson, Patrik Torkelson, Fredrik Grevelius, och Andreas Gindin till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden till och med nästa årsstämma.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande, och med 120 000 kronor till övriga ledamöter. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Principer för valberedning

Stämman beslutade om att fastställa principer för valberedning enligt nomineringskommitténs förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

För ytterligare information kontakta HomeMaid AB:

Stefan Högkvist, VD

Tel: 08-501 296 75

E-post: stefan.hogkvist@homemaid.se

www.homemaid.se

Författare HomeMaid

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.