Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-11

Kommuniké från extra bolagsstämma i C Security Systems AB (publ.)

Aktieägarna i C Security Systems AB (publ), 556849-1368, har den 10 november 2020 hållit extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Beslut om att ändra aktiekapitalets gränser i bolagsordningen

Stämman beslutade att i enlighet med Styrelsens förslag öka bolagets aktiekapitalgräns från idag lägst 635 674,03 kr och högst 2 542 692,12 kr till lägst 910 000 kr och högst 3 640 000 kr.

Beslut om utgivande av teckningsoptioner till VD

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag om utgivande av optioner till bolagets VD Jacob Lundberg.

Beslut om att ge styrelsen bemyndigande att tillföra bolagets rörelsekapital, kapital för företagsförvärv och/eller förvärv av tekniklösningar

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att:

Bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet samt antal aktier kunna ökas med högst vad som följer av nuvarande bolagsordning.

Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv och/eller förvärv av tekniklösningar. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Det noterades att samtliga beslut fattades enhälligt.

C Security Systems AB (publ.)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta styrelseordförande Robert Tejme på telefon

070-598 01 75 eller e-post: ir@c-pod.se
 

Författare C Security

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.