Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-19

KUNGSLEDEN: TROR PÅ SAMMA TAKT RESTEN AV ÅRET - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ingen högre vakansgrad i sikte på Kungsledens huvudmarknader i spåren av pandemin och trenden med yteffektiviseringar som rådde innan pandemin har till viss bytts mot funderingar på vilka kontorslösningar som kommer att vara bäst.

"Just nu ser det rätt oklart ut hur bolagen kommer att göra. Innan pandemin så fanns en stark trend att yteffektivisera med arbetsplatser där man inte har fasta platser. Men jag var i Malmö i fredags och besökte våra kunder i projekt Eden som håller på att färdigställas och där har vi en gäst som valt att bygga kontor med rum till de anställda, så det går verkligen åt alla håll i dagsläget", säger Kungsledens vd Biljana Pehrsson till Nyhetsbyrån Direkt.

Under årets första nio månader har Kungsleden haft en positiv nettouthyrning på 33 miljoner kronor. Under det tredje kvartalet var nettouthyrningen positiv med 22 miljoner kronor. Sammantaget har det gett en förbättrad uthyrningsgrad med 0,3 procentenheter, från 92,4 till 92,7 procent.

"Vi märker inte av en högre vakansgrad. Vi följer noga hur marknadshyra och marknadsvakanser utvecklar sig och i våra huvudmarknader är det fortsatt bra efterfrågan. I sin helhet har vakansen minskat under det tredje kvartalet tack vare att vi har fler inflyttade hyresgäster än vad som har flyttat ut", säger Biljana Pehrsson.

I rapporten skriver hon att bolaget ser goda utsikter framöver drivet av en stark tillväxt i den svenska ekonomin som väntas ligga på rekordhöga 4,6 procent för 2021 och 3,6 procent för 2022, vilket torde skapa fortsatt och ökande efterfrågan på kommersiella fastigheter spår vd:n.

Hur ser du på resterande del av året för Kungsledens del?

"Vi hoppas och tror att vi kommer att takta på ungefär som vi har gjort hittills i år. Det är vår förhoppning att kunna hålla bra uthyrningsaktivitet och att vi landar på en positiv nettouthyrning och att vi fortsätter att omförhandla avtal och att vi färdigställer de här två stora projekten där hyresgäster har börjat flytta in".

Kungsledens tredje kvartal var i stort i linje med analytikerna i Infronts sammanställnings förväntan. Hyresintäkterna och driftnettot ökade med cirka 3,4 procent medan förvaltningsresultatet var upp 7,6 procent.

Värdeförändringarna var dock högre än väntat vilket gav ett nettoresultat på 590 miljoner kronor mot förhandstipset på 434 miljoner kronor. Pareto kallade i en kommentar rapporten för solid, men marknadens mottagande blev dock svalt och vid klockan 11.20 var aktien ned 0,9 procent till 119 kronor på en Stockholmsbörs som vid samma tidpunkt var upp 0,5 procent.

I augusti lämnade Castellum ett uppköpsbud på Kungsleden om 125 kronor per aktie. Efter den planerade sammanslagningen väntas Biljana Pehrsson ta över som vd för Castellum.
Författare Direkt-SE