Du är här

2018-04-12

L E Lundbergföretagen AB (publ): Lundbergs årsstämma

Lundbergs årsstämma fastställde på torsdagen styrelsens förslag till
utdelning för verksamhetsåret 2017 till 6:00 kronor per aktie.
Avstämningsdag för utdelning är den 16 april 2018 och utbetalningsdag
är den 19 april 2018.

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet, Lilian Fossum Biner, Mats
Guldbrand, Louise Lindh, Fredrik Lundberg, Katarina Martinson, Sten
Peterson och Lars Pettersson. Mats Guldbrand omvaldes till styrelsens
ordförande. KPMG AB valdes till revisor för en mandattid om ett år.

Stämman beslöt vidare att arvode skall utgå till styrelsen med totalt
2 430 000 kronor, varav 810 000 kronor till ordföranden och 270 000
kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter,
förutom verkställande direktören. Stämman beslöt även om riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med
styrelsens förslag.

I enlighet med styrelsens förslag fattades beslut om ett bemyndigande
för styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma besluta om
förvärv av B-aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm
och begränsas av att bolagets innehav inte får överstiga 10 procent
av samtliga aktier i bolaget.

Stämman beslöt vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring
av bolagsordningen, innebärande att gränserna för bolagets
aktiekapital och antal aktier ändras, samt om fondemission 1:1, genom
vilken bolagets aktiekapital ökas med 1 240 mnkr till 2 480 mnkr med
utgivande av 48 miljoner nya aktier av Serie A och 76 miljoner aktier
av serie B. Varje befintlig aktie av serie A skall ge rätt till en
(1) ny aktie av serie A och varje befintlig aktie av serie B skall ge
rätt till en (1) ny aktie av serie B. Efter fondemissionen kommer det
totala antalet aktier att vara 248 miljoner, varav 96 miljoner aktier
av serie A och 152 miljoner aktier av serie B. Avstämningsdag för
fondemissionen är den 15 maj 2018.

Verkställande direktören Fredrik Lundberg redogjorde i sitt stämmotal
för bolagets utveckling.

Vidare redovisades att substansvärdet efter uppskjuten skatt per den
10 april 2018 uppgick till 600 kronor per aktie, att jämföra med 608
kronor per aktie den 31 december 2017.

Stockholm den 12 april 2018
L E Lundbergföretagen AB (publ)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/l-e-lundbergforetagen-ab--publ-/r/lundbergs-ar...
http://mb.cision.com/Main/1033/2494566/821130.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.