Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

L E Lundbergföretagen AB (publ): Lundbergs delårsrapport januari - mars 2020

· Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 mars 2020
till 85,9 mdkr (346 kronor per aktie) jämfört med 96,3 mdkr (388
kronor per aktie) den 31 december 2019. Den 27 maj 2020 var
motsvarande värde 92,1 mdkr (371 kronor per aktie).

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 414 mnkr (5 615).
· Resultat efter finansiella poster blev -2 750 mnkr (4 902) där
resultat från andelar i intresseföretag utgör -2 982 mnkr (2 688).
Resultat efter finansiella poster exklusive orealiserade
värdeförändringar uppgick till

-2 096 mnkr (4 093).

· Koncernens resultat efter skatt blev -2 787 mnkr (4 451) varav
hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 66 mnkr (612).

· Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare
uppgick till

-11,50 kronor (15,48).

· Utbrottet av Covid-19 har haft begränsad effekt på resultatet i
Lundbergs Fastigheter och i Holmen. Däremot har värdenedgång på
fastigheter och börsnoterade aktier påverkat såväl resultatet i
Hufvudstaden som resultatandelen i Industrivärden negativt.Under
andra kvartalet kommer dock hyresintäkter i Lundbergs Fastigheter
liksom verksamheter i våra portföljbolag påverkas negativt.

· Med hänsyn till den osäkerhet som Covid-19 skapat samt uteblivna
utdelningar från våra portföljbolag har styrelsen dragit tillbaka
tidigare förslag till utdelning. Styrelsen kommer under hösten
utvärdera om utdelning ska lämnas och i så fall kalla till extra
bolagsstämma.

Kontaktpersoner:
Lars Johansson, CFO
Fredrik Lundberg, VD

Denna information är sådan information som L E Lundbergföretagen AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom den ovan angivna CFOs försorg, för
offentliggörande den 29 maj 2020 klockan 12:30 CET.

L E Lundbergföretagen AB

+46 8-463 06 00
information@lundbergs.se

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och
långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I
portföljen av tillgångar finns det helägda fastighetsbolaget
Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen
Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i
Industrivärden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och
Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som
med god marginal överstiger avkastningen på riskfria räntebärande
placeringar.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/l-e-lundbergforetagen-ab--publ-/r/lundbergs-d...
https://mb.cision.com/Main/1033/3123003/1255938.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.