Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-18

Lagercrantz Group: Lagercrantz delårsrapport 2019/20 Q1

PRESSMEDDELANDE

1 april - 30 juni 2019

· Nettoomsättningen ökade med 7% till 1 015 MSEK (948). Organiskt
ökade nettoomsättningen med 3%.

· Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 15% till 130 MSEK (113),
vilket innebar en rörelsemarginal om 12,8% (11,9).

· Resultat efter finansiella poster ökade med 14% till 105 MSEK
(92).

· Resultat efter skatt uppgick till 82 MSEK (76). Resultat per aktie
före och efter utspädning uppgick för den rullande
tolvmånadersperioden till 5,14 SEK (5,05 för räkenskapsåret 2018/19).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 112 MSEK.
· Avkastning på eget kapital uppgick till 22% (22). Soliditeten
uppgick vid periodens utgång till 40%.

· Under perioden förvärvades Dorotea Mekaniska AB (DMAB). DMAB
bedöms tillföra en årlig försäljning om ca 75 MSEK med god lönsamhet.
Efter periodens utgång förvärvades G9 i Danmark. G9 bedöms tillföra
omkring 50 MSEK med god lönsamhet.

· Årsstämma hålls den 27 augusti 2019, kl 16.00 på IVAs
Konferenscenter i Stockholm.

· Styrelsen avser att i kallelsen till årsstämman föreslå en
utdelning om 2,50 SEK (2,00) per aktie.

Koncernchefens kommentar

Koncernens positiva utveckling fortsatte under Q1 2019/20.
Nettoomsättningen ökade med 7% till 1 015 MSEK och rörelseresultatet
(EBITA) ökade med 15% till 130 MSEK, med positiva bidrag från alla
divisioner. Rörelsemarginalen (EBITA) steg till 12,8% (11,9). De
ökade försäljningsvolymerna, inte minst på export, tillsammans med
operativa förbättringar i flera verksamheter bidrog till det positiva
utfallet. De senaste nyförvärven, Schmitztechnik i januari och
Dorotea Mekaniska i april, har också utvecklats enligt plan och
bidrog positivt till kvartalets resultat och lönsamhet. Efter
periodens utgång genomförde vi ytterligare ett förvärv i G9 Danmark
som adderar 50 MSEK i affärsvolym. Dessa förvärv utgör alla goda
exempel på nischade höglönsamma produktbolag vilket är i linje med
vår förvärvsstrategi. Idag uppgår andelen egna produkter av
försäljningen till drygt 55%, med siktet inställt på 75% inom några
år.

Sammantaget ser jag därför fortsatt positivt på koncernens
förutsättningar. Visserligen var den organiska försäljningstillväxten
3% i kvartalet, vilket är lägre än förra årets 7%, men det förklaras
delvis av påsk med färre försäljningsdagar och lägre aktivitet i
april men också av färre projektaffärer och något lägre tillväxttakt
i juni. Vi har ett starkt affärskoncept och bra förutsättningar för
tillväxt, inte minst på export i kraft av vår ökande andel egna
produkter, och en begränsad risk med enheter inom många olika
produktområden och geografier. Det ger bra möjligheter som vi
utvecklar decentralt i vart och ett av våra dotterbolag.

Jörgen Wigh
VD och Koncernchef

Stockholm den 18 juli 2019

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700
66 70,

Kristina Elfström Mackintosh, Finanschef, Lagercrantz Group, tel +46 8
700 66 70,

eller hemsidan: http://www.lagercrantz.com
Denna information är sådan information som LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning
(MAR). Denna information lämnades för offentliggörande 2019-07-18 kl
08:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande
teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande
leverantörer. Inom koncernen finns ett 50-tal bolag, vart och ett
orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för
bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av
kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är
verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA.
Koncernen har omkring 1 500 anställda och omsätter knappt 4 000 MSEK.
Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.
www.lagercrantz.com

(http://www.lagercrantz.com/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lagercrantz-group/r/lagercrantz-delarsrapport...
https://mb.cision.com/Main/995/2865353/1079085.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.