Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-08

Latvian Forest: Latvian Forest Company har i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 27 mars 2019 genomfört försä...

SCA Mezs Latvija, ett helägt dotterbolag till Svenska Cellulosa
Aktiebolaget SCA, har tillträtt och betalat aktierna i SIA Latvijas
mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA i enlighet med det
aktieöverlåtelseavtal som ingicks och kommunicerades till marknaden
den 8 mars 2019. Beslutet om försäljning av SIA Latvijas mezu
kompanija och Baltic Forest IV SIA fattades av bolagsstämman i
Latvian Forest Company den 27 mars 2019 enligt tidigare
pressmeddelande.

SCA Mezs Latvija, ett helägt dotterbolag till Svenska Cellulosa
Aktiebolaget SCA, har tillträtt och betalat aktierna i SIA Latvijas
mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA i enlighet med det
aktieöverlåtelseavtal som ingicks och kommunicerades till marknaden
den 8 mars 2019. Beslutet om försäljning av SIA Latvijas mezu
kompanija och Baltic Forest IV SIA fattades av bolagsstämman i
Latvian Forest Company den 27 mars 2019 enligt tidigare
pressmeddelande.

Köpeskillingen beräknas att uppgå till 16,7 MEUR jämte betalning för
aktieägarlån från moderbolaget om 9,4 MEUR som framgår från värdet på
dotterbolagens skogs- och jordbruksfastigheter motsvarande 26,2 MEUR.

Köpeskillingen för aktierna i dotterbolagen beräknas enligt
proformabalansräkning uppgå till 16,7 MEUR med tillägg av att köparen
återbetalar aktieägarelån motsvarande 9,4 MEUR, vilket motsvarar
värdet på dotterbolagens skogs- och jordbruksfastigheter (26,2 MEUR)
minskad vissa transaktionskostnader samt justerat med
nettorörelsekapitalet. Den slutliga köpeskillingen fastställs genom
tillträdesbalansräkning som ska överlämnas till köparen inom 30
affärsdagar från tillträdet.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

aleksandrs.tralmaks@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Denna information är sådan information som Latvian Forest Company AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april
2019 kl. 14.45 CET.

Om bolaget:

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som
förvärvar, säljer samt bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad
skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är,
förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen
kraft;

- en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter

- att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning

- att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/latvian-forest/r/latvian-forest-company-har-i...
https://mb.cision.com/Main/11669/2783761/1022074.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.