Du är här

2018-01-29

LeoVegas AB: LeoVegas offentliggör prospekt samt ny finansiell information med anledning av ansökan om upptagande till han...

LeoVegas AB (publ) (" LeoVegas") har till Nasdaq Stockholm AB ansökt om, men
ännu inte erhållit ett formellt godkännande, att LeoVegas aktier ska tas upp
till handel på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm. Styrelsen i LeoVegas
har med anledning av ansökan upprättat ett prospekt som idag godkänts och
registrerats av Finansinspektionen. I prospektet återfinns, på grund av
regulatoriska krav, ny finansiell information per den 31 oktober 2017
hänförlig till LeoVegas kapitalstruktur som tidigare inte har
offentliggjorts. LeoVegas förväntas erhålla ett formellt godkännande från
Nasdaq Stockholm senast den 31 januari 2018.

Prospektet
Prospektet har upprättats med anledning av LeoVegas ansökan om listbyte från
Nasdaq First North Premier till Nasdaq Stockholm. Prospektet har idag
godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts
www.leovegasgroup.com. Prospektet kommer även inom några dagar finnas
tillgängligt på Finansinspektionens hemsida,www.fi.se.

Ny finansiell information
I prospektet redovisas uppdaterad information per den 31 oktober 2017 avseende
LeoVegas kapitalstruktur. Detta mot bakgrund av regulatoriska krav som
innebär att finansiell information avseende kapitalstrukturen inte får vara
äldre än 90 dagar vid offentliggörande av prospektet. Denna information har
tidigare inte offentliggjorts och nedanstående tabeller återger denna
information. I tabellerna inkluderas endast eventuella räntebärande skulder.
I allt väsentligt återspeglar nedan siffror vad som offentliggjordes i
LeoVegas delårsrapport avseende perioden 1 januari - 30 september 2017.

Tabellerna över eget kapital och skulder samt nettoskuldsättning återfinns på
s. 64 i prospektet.

-----------------------------------------------------------------------
| KEUR 31 okt 2017 Proforma[1] |
| Kortfristiga skulder |
| Mot borgen - - |
| Mot säkerhet - - |
| Utan garanti/borgen eller annan säkerhet - - |
| Summa kortfristiga skulder - - |
| |
| KEUR |
| Långfristiga skulder |
| Mot borgen - - |
| Mot säkerhet - - |
| Utan garanti/borgen eller annan säkerhet - 75 000 |
| Summa långfristiga räntebärande skulder - 75 000 |
| |
| Eget kapital |
| Aktiekapital 1 196 1 196 |
| Överkursfond 36 588 36 588 |
| Andra reserver 19 610 19 610 |
| Summa eget kapital 57 394 57 394 |
-----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
| KEUR 31-okt-17 Proforma[2] |
| (A) Kassa 63 566 34 580 |
| (B) Likvida medel - - |
| (C) Lätt realiserbara värdepapper -5 399 -7 699 |
| (D) Summa likviditet (A)+(B)+(C) 58 167 26 881 |
| |
| (E) Kortfristiga fordringar - - |
| |
| (F) Kortfristiga banklån - - |
| (G) Kortfristig del av långfristiga skulder - - |
| (H) Andra kortfristiga skulder - - |
| (I) Summa kortfristiga skulder (F)+(G)+(H) - - |
| |
| (J) Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D) -58 167 -26 881 |
| |
| (K) Långfristiga banklån - -75 000 |
| (L) Emitterade obligationer - - |
| (M) Andra långfristiga lån - - |
| |
| (N) Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M) - -75 000 |
| |
| (O) Nettoskuldsättning (J)+(N) -58 167 -101 881 |
---------------------------------------------------------------------------
Prospektet innehåller även konsoliderad proformaredovisning för LeoVegas
avseende förvärven av Royal Panda och Rocket X innefattandes en konsoliderad
proformaresultaträkning för perioden januari 2017 - september 2017 och en
konsoliderad proformabalansräkning per den 30 september 2017.

Handel på Nasdaq Stockholm
LeoVegas förväntas erhålla ett formellt godkännande från Nasdaq Stockholm
senast den 31 januari 2018. Givet erhållet godkännande är sista dag för
handel på Nasdaq First North Premier planerad till den 2 februari 2018 och
första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till den 5 februari
2018. Aktien kommer att handlas med såväl oförändrat kortnamn (LEO) som
ISIN-kod (SE0008091904). Aktieägare i LeoVegas behöver inte vidta några
åtgärder i samband med listbytet.

Rådgivare
Baker McKenzie är legal rådgivare till LeoVegas i samband med listbytet till
Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hagman, Group CEO medgrundare: +46 70 880 55
22,gustaf.hagman@leovegas.com

Philip Doftvik, Head of Investor Relations: +46 73 512 07
20,philip.doftvik@leovegas.com

Besöksadress: Luntmakargatan 18, Stockholm
Organisationsnummer: 556830-4033
Om LeoVegas mobile gaming group
LeoVegas passion är "Leading the way into the mobile future". LeoVegas är
Sveriges främsta GameTech bolag och ligger i framkant med den
senaste teknologin för mobilspel. 2017 passerade bolaget gränsen för att
räknas som en unicorn - det vill säga, en startup värderat till över en
miljard USD. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och
teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen.
Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad
på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt
opererar två globala och skalbara varumärken - LeoVegas och Royal Panda.
Bolagets aktie är listad på First North Premier och Avanza Bank AB är
Bolagets Certified Adviser. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.
---------------------------------------
[1]Denna information presenteras som med anledning av förvärven av Royal Panda
och Rocket X som inträffade efter den 31 oktober 2017.
[2]Denna information presenteras med anledning av förvärven av Royal Panda och
Rocket X som inträffade efter den 31 oktober 2017.

LeoVegas offentliggo?r prospekt med anledning av anso?kan om listbyte
http://hugin.info/171540/R/2164535/832732.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LeoVegas AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.