Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-16

Lovisagruvan: Kvartalsrapport 1 2020

Kvartal 1, januari-mars 2020 i moderbolaget

· Intäkterna från malmleveranser blev 7,4 MSEK (mot 13,4 för samma
period 2019).

· Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före
avskrivningar, blev 3,0 MSEK (5,0).

· Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 1,3 MSEK (3,2).
· Resultatet efter finansnetto blev 1,3 MSEK (3,1).
· Vinsten per aktie blev 0,30 SEK (0,72).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lovisagruvan/r/kvartalsrapport-1-2020,c3089483
https://mb.cision.com/Main/11567/3089483/1230345.pdf

Författare AktieTorget News