Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-24

Lumito: Analyst Group: Aktieanalys på Lumito - Nära kommersialisering

Lumitos teknologi har sitt ursprung i forskning vid Lunds universitet
och 2010 grundades Bolaget som en spinn-off från avdelningen för
atomfysik, där flera andra börsbolag har sitt ursprung. Genom att
använda uppkonverterande nanopartiklar (UCNPs) kan Lumito öka
träffsäkerheten vid vävnadsdiagnostik. Bolaget siktar på att lansera
sin produkt på marknaden under första kvartalet 2020 och hoppas under
året få proof of concept för att under 2021 kunna öka försäljningen
med bevis på produktens kvalitet. Bolagets adresserbara marknad,
vävnadsdiagnostik, bedöms i dagsläget uppgå till omkring 5 mdUSD.
Genom en riskjusterad nuvärdesberäkning härleds ett motiverat nuvärde
om 2,9 kr per aktie i ett Base scenario.

För fullständig analys läs här:
http://analystgroup.se/analysis/lumito-nara-kommersialisering/

Patenterad teknologi inom digital patologi ger diagnoser bättre
träffsäkerhet

Lumito har utvecklat en teknik som med hjälp av UCNPs kan förbättra
träffsäkerheten inom vävnadsdiagnostik genom att avvikelser i
vävnadsprover blir tydligare och därmed lättare att diagnostisera. I
dagsläget används en metod där träffsäkerheten endast är 70 %, och
som är lägre när en sjukdom t.ex inte är särskilt utvecklad. Eftersom
detta är negativt för patienter och för vården i stort förväntas
incitament finnas för att anamma teknologi som ger bättre möjlighet
till korrekta diagnoser. Däremot kan det finnas motstånd i från av
t.ex patologer som har arbetat med traditionell metod hela karriären
som därmed kan vara illvilliga att prova ny teknologi. Denna risk
minskar däremot något genom att Lumitos instrument kan användas på
samma sätt som patologer arbetar i dagsläget och är kompatibel med
samma infärgningsvätskor. Vidare är det viktigt att Bolaget initialt
lägger fokus på arbete för att öka kännedom om produkten och dess
fördelar för att höja sannolikheten för en lyckad kommersialisering
under 2020.

Kommersialisering väntas starta i början på 2020

Bolaget planerar att påbörja kommersialiseringen av sin produkt under
första kvartalet 2020. Detta kräver att Lumito hittar en distributör
inom rätt segment för att sedan börja sälja instrument till
referenskunder för att visa ett proof of concept. Givet att Bolaget
får positiva referenskunder förväntas försäljningen tillta efter
2020. 2021 förväntas en omsättning om 81 MSEK med en bruttomarginal
om 51 %. Skalfördelar väntas leda till förbättrade marginaler i takt
med ökad omsättning.

I ett Base scenario värderas Lumito till ett riskjusterat nuvärde om
2,9 kr per aktie

Lumitos ambition är att under första kvartalet 2020 påbörja
kommersialiseringen av Bolagets produkt. Målet är att få ett antal
första kunder som proof of concept för att bättre kunna etablera sig
på marknaden. Givet att Bolaget lyckas med detta estimeras Lumitos
framtida kassaflöde till ett riskjusterat nuvärde om 174 MSEK,
motsvarande ett motiverat värde per aktie om 2,9 kr. Värderingen har
gjorts genom att diskontera estimerade kassaflöden samt en tillämpad
exit-multipel år 2029.

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små
och medelstora börsbolag.

Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/)

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av
aktieanalys på Lumito. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit
ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft
någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft
åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna
tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat
påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lumito/r/analyst-group--aktieanalys-pa-lumito...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.