Du är här

2018-01-16

LUNDIN PETROLEUM AB: 14 licenser tilldelade i norsk licensrunda

Lundin Petroleum AB
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

14 licenser tilldelade i norsk licensrunda

Stockholm, 2018-01-16 16:16 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag
Lundin Norway AS (Lundin Norway) har tilldelats totalt 14
prospekteringslicenser i 2017 års norska licensrunda (tilldelning av licenser i
fördefinierade områden, TFO).

Den rekordstora tilldelningen innefattar sex licenser i Nordsjön, fyra licenser
i Norska havet och fyra licenser i södra Barents hav. Lundin Norway kommer att
vara operatör för sex av de tilldelade licenserna.

Licensandelarna beskrivs nedan och karta finns i den bifogade filen:

Licens Lundin Norways licensandel
PL904 (Block 2/9, 3/7): 20% - Nordsjön
PL167C (Block 16/1): 20% - Nordsjön
PL914S (Ivar Aasen enhet)(Block 16/1): 1,385% - Nordsjön
PL916 (Block 16/2, 25/11): 20% - Nordsjön
PL917 (Block 25/7, 10): 20% - Nordsjön
PL919 (Block 25/4): 15% - Nordsjön
PL934 (Block 6307/2, 5)*: 40% - Norska havet
PL935 (Block 6306/3): 20% - Norska havet
PL936 (Block 6306/2, 5): 30% - Norska havet
PL886B (Block 6307/1, 4)*: 40% - Norska havet
PL950 (Block 7020/1, 2, 7120/11)*: 50% - Södra Barents hav
PL952 (Block 7124/5,6,8,9, 7125/4,5,6,7)*: 60% - Södra Barents hav
PL954 (Block 7121/1,2,3, 7221/10, 11)*: 40% - Södra Barents hav
PL533B (Block 7219/11)*: 35% - Södra Barents hav

*Lundin Norway är operatör

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för prospektering
och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på verksamhet i Norge och är
noterat på NASDAQ Stockholm (ticker "LUPE"). Läs mer om Lundin Petroleums
verksamhet på www.lundin-petroleum.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Alex Budden Sofia Antunes Robert Eriksson
VP Communications & Investor Relations Manager, Media
Investor Relations Officer Communications
Tel: +41 22 595 10 19 Tel: +41 795 23 60 Tel: +46 701 11 26 15
alex.budden@lundin.ch 75 robert.eriksson@lundin-pet
sofia.antunes@lundin roleum.se
.ch

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad
information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden
och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida
händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och
affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade
till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser,
framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och
resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av
kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar
slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är
möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller
involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser,
planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer
(ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera",
"planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att",
"projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle
kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende
historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade
uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer
som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt
från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan
lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta
och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för
avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver
vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden
innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker
(inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad),
produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner,
reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar
i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa
risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och
riskhantering" samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren
uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som
uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks
eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är
uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.