Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

Mälaråsen: Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2019

Fjärde kvartalet oktober - december 2019

· Hyresintäkterna uppgick till 14 788 tkr (14 460)
· Driftnettot uppgick till 14 788 tkr (13 438), vilket resulterade i
en överskottsgrad på 100,0 %

(92,9)
· Förvaltningsresultatet uppgick till 10 959 tkr (9 662)
· Periodens resultat uppgick till 5 045 tkr (25 595*) motsvarande
1,9 kr per aktie (9,5)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 12 754 tkr
(8 690)

· Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2019-12-31
till 1 020 200 tkr (1 014 000) en ökning om 6 200 tkr (23 600) från
värdet vid det fjärde kvartalets utgång.

· Räntetäckningsgraden uppgick till 4,7 ggr (4,2)
· Belåningsgraden uppgick till 56,7 % (61,1)
· EPRA NAV uppgick till 171,4 kr (150,5)
Perioden januari - december 2019

· Hyresintäkterna uppgick till 59 155 tkr (57 842)
· Driftnettot uppgick till 58 366 tkr (56 287), vilket resulterade i
en överskottsgrad på 98,7 %

(93,9)
· Förvaltningsresultatet uppgick till 43 740 tkr (41 014)
· Periodens resultat uppgick till 65 445 tkr (55 188) motsvarande
24,3 kr per aktie (20,5)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 44 189 tkr
(36 610)

· Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2019-12-31
till 1 020 200 tkr (976 200) en ökning om 44 000 tkr (23 600) från
värdet vid det fjärde kvartalets utgång.

· Räntetäckningsgraden uppgick till 4,7 ggr (4,4)
· Belåningsgraden uppgick till 56,7 % (61,1)
· EPRA NAV uppgick till 171,4 kr (150,5)
*Under den innevarande perioden uppgick de orealiserade
värdeförändringarna till 6 036 tkr och under jämförelseperioden
uppgick de till 23 600 tkr

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Mälaråsen AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 53 94

sara.williamson@paretosec.com

Robin Englén, verkställande direktör, Mälaråsen AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84

robin.englen@paretosec.com

Mälaråsen AB (publ) i korthet

Mälaråsen AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger
bilanläggningsfastigheter i Sollentuna, Stockholm, Uppsala och
Sigtuna. Fastigheterna omfattar 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar
area och är fullt uthyrda. Hyresgäst är Upplands Motor AB som
använder fastigheterna för deras verksamhet inom bilförsäljning,
verkstad och däckhotell. Bolaget förvaltas av Pareto Business
Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan
5 oktober 2016.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Mälaråsen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13
februari 2020.

För mer information gällande Mälaråsen AB (publ), vänligen besök
www.malarasen.se och www.spotlightstockmarket.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/malarasen/r/malarasen-ab--publ--bokslutskommu...
https://mb.cision.com/Main/14945/3034964/1193584.pdf
https://mb.cision.com/Public/14945/3034964/b9336e66f615e3b1.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.