Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-22

Matra Petroleum AB: Bolagsuppdatering

* En amerikansk domstol har utfärdat en ”temporary restraining order
and injunction” mot Matra Petroleum ABs amerikanska dotterbolag som
ytterligare begränsar bolagets likviditet och
refinansieringsmöjligheter
* Matra Petroleums styrelse avböjer omval vid årsstämman den 23 maj
* Matra Petroleum lämnar inte rapport för första kvartalet 2019

En amerikansk domstol har utfärdat en ”temporary restraining order and
injunction” mot Matra Petroleum ABs amerikanska dotterbolag som ytterligare
begränsar bolagets likviditet och refinansieringsmöjligheter
157th Judicial District Court i Harris County, Texas, USA, har beviljat en
ansökan om en ”temporary restraining order and temporary injunction” som
ingivits av en av Matra Petroleum USA Incs fordringsägare. Enligt
domstolsbeslutet förhindras Matra Petroleum ABs amerikanska dotterbolag*
att överlåta tillgångar och att omstrukturera något av Matra Petroleums
amerikanska dotterbolag, eller deras tillgångar eller skulder, eller ändra
organisationsform eller ägandet i Matra Petroleums amerikanska dotterbolag.
Därutöver har domstolen beordrat Matra Petroleums amerikanska dotterbolag
att reglera samtliga koncerninterna lån och leverantörsskulder med Matra
Petroleum USA Inc.

Domstolsbeslutet förhindrar inte Matra Petroleums amerikanska dotterbolag
från att sälja olja och gas som produceras i den dagliga verksamheten eller
från att betala sedvanliga löpande rörelsekostnader.

Matra Petroleum utvärderar konsekvenserna av domstolsbeslutet för
koncernens verksamhet, likviditet, finansiering och redovisning samt
överväger ett överklagande. Domstolsbeslutet innebär ytterligare
ansträngning på koncernens likviditet och refinansieringsalternativ, enligt
vad som tidigare redogjorts för vid offentliggörandet den 29 april 2019 av
Matra Petroleums årsredovisning för 2018.

Matra Petroleums styrelse avböjer omval vid årsstämman den 23 maj
Styrelsen har inte mottagit något förslag från aktieägare avseende omval
eller nyval till styrelse inför bolagsstämman den 23 maj 2019. Samtliga
nuvarande styrelseledamöter har avböjt omval. Aktieägare med 56% av
rösterna har meddelat att man utvärderar den nuvarande situationen och
alternativ.

Matra Petroleum lämnar inte rapport för första kvartalet 2019
Mot ovanstående bakgrund kommer Matra inte avge rapport för första
kvartalet 2019. Matra har tidigare kommunicerat att rapporten för första
kvartalet 2019 skulle lämnas den 23 maj 2019.

* Matra Petroleum USA Inc, Matra Petroleum Oil and Gas LLC, Matra Petroleum
Operating LLC och Matra Terra LLC

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, Verkställande direktör Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Denna information är sådan information som Matra Petroleum AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 22 maj 2019 kl. 22:15 CET.

Om Matra Petroleum
Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på
prospektering och produktion i USA. Bolaget äger 170 olje-och
gasrättigheter som täcker en yta om 18 470 hektar (45 640 acres) i
Panhandle-regionen i Texas. Matras reserver uppgår till 22,8 miljoner fat
oljeekvivalent. Matra Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i
Sverige under tickerkod MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets
Certified Adviser (www.mangold.se, Tel: +46 (0)8 50 30 1550, Email:
CA@mangold.se). För mer information, se www.matrapetroleum.com

.

Bilaga

* MATRA_2019_05_22_sve

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.