Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

MedHelp Care: Idag är första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market

Idag, den 26 oktober 2021, inleds handeln i Medhelp Care Aktiebolag (publ) (”MedHelp Care” eller ”Bolaget”) på Nasdaq First North Growth Market. MedHelp Cares aktie har ISIN-kod SE0016799001 och handlas under kortnamnet MEDHLP.

MedHelp Care genomförde under oktober 2021 en övertecknad nyemission som tillförde Bolaget en bruttoemissionslikvid om cirka 50 MSEK före emissionskostnader.

Tobias Ekros, VD för MedHelp Care, kommenterar:

”Vi är väldigt glada över att nu påbörja nästa fas i MedHelp Cares utveckling som ett noterat bolag och jag vill passa på att hälsa alla våra nya aktieägare välkomna på vår fortsatta resa. Nu ser vi fram emot att med utökade resurser kunna hjälpa fler företag i sitt arbete med att på ett tidigt skede kunna identifiera hälsorisker bland sina medarbetare och därigenom undvika kostsam långtidssjukfrånvaro och öka sin lönsamhet”, säger Tobias Ekros, VD för MedHelp Care.

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser
Eminova Partners AB har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt har agerat legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tobias Ekros, VD
E-post: tobias.ekros@medhelpcare.com
Telefon: 08 528 528 00

Om MedHelp Care
MedHelp Care är ett SaaS-bolag som erbjuder en molnplattform för datadriven företagshälsa i kombination med kvalificerad sjukvårdsrådgivning som används av ca 500 företag och organisationer i Norden. Plattformen innehåller tjänster på prenumerationsbasis för effektiv, GDPR-säker och faktabaserad hantering av sjukfrånvaro. Tjänsten resulterar i ökad frisknärvaro, lägre produktionsbortfall och sänkta sjukfrånvarokostnader.

För mer information, se MedHelp Cares hemsida www.medhelp.se.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Bifogade filer


MedHelp Care: Idag är första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market

Författare MFN