Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-27

MedicaNatumin AB: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019 MedicaNatumin AB (publ)

Januari-juni 2019
· Periodens nettoomsättning uppgick till 73,5 MSEK (89,2)
· EBITDA uppgick till 5,8 MSEK (20,9)
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,6 MSEK (13,7)
· Resultatet per aktie uppgick till 0,0016 SEK (0,0368)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,1 MSEK
(17,9)

Väsentliga händelser under perioden januari-juni 2019
· MedicaNatumin förvärvade hudvårdsvarumärket DERMYN® som innehåller
MedicaNatumins patenterade

teknologi Tricutan Complex® för svenska marknaden från New Nordic
Healthbrands AB (publ).

· Distributionsavtalet med Orkla Care AB gällande en fotkräm, utökades
och inkluderar nu även

försäljningsrättigheterna för Norden, Baltikum och Storbritannien.
· En planerad satsning på att utöka personalstyrkan inom sälj- och
marknad med ett flertal personer har genomförts.

· En större satsning på influencersamarbeten för varumärket Jabushe
har initierats i och med samarbetet med

svenska programledaren och reportern Jessica Almenäs.
· Relansering av DERMYN® på den strategiskt viktiga kinesiska
marknaden.

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång

Kommentar från VD

Efter rekordåret 2018 så har 2019 startat mycket blygsammare. Bolagets
omsättning för första halvåret landar på 73,5 MSEK (89,2) med
bibehållen bruttomarginal på 65,3%. EBITDA-resultat blev5,8 MSEK
(20,9), vilket motsvarar 7,8% (23,4) och ett EBIT-resultat på 0,9
MSEK (17,3). Exportaffären på flera marknader har haft sämre
utveckling än väntat beroende på långa handläggningstider för
registreringar hos utländska myndigheter samt förseningar i
utbyggnaden av försäljningskanaler. Detta påverkar omsättning och
resultat negativt för första halvåret 2019 jämfört med föregående år.
Vi arbetar aktivt för att stabilisera effekterna av den tillfälliga
nedgången och ser positivt på utvecklingen framöver. Vi ser en
fortsatt god utveckling av den nordiska varumärkesförsäljningen
vilket är glädjande. Vi har investerat ytterligare under halvåret
både i sälj- och marknadsorganisationen samt i studier som bygger en
stabilare och starkare bas i bolaget. Vi bedömer se effekt av detta
kommande år.

Innovationsarbete och produktutveckling

Arbetet under 2018 med att effektivisera produktutvecklings- processen
ger effekt och vi fortsätter att lansera produkter under våra egna
varumärken.Under våren lanserades en egenutvecklad produkt in i
Jabushe- familjen. Jabushe 3-in 1 peeling mask som har mottagits väl
på den svenska marknaden och som kommer att lanseras på den kinesiska
marknaden under hösten. reMoist en produkt för torra slemhinnor
lanserades i början på året i hälsofackhandeln och flera
produktlanseringar inom kategorin kosttillskott kommer genom- föras
under Q3 och Q4. Vi har ytterligare produktutvecklings- projekt igång
med våra kunder. Studierna som pågår för att stärka vår dokumentation
för framförallt våra medicintekniska produkter går enligt plan.

Försäljning och marknad - Norden

Försäljningen på den svenska marknaden fortsätter att utvecklas
positivt. Vi ser att hälsofackhandeln generellt har en vikande trend
och vi har jobbat med att bredda vår distribution i andra kanaler. Vi
ser en positiv utveckling i apotekskanalen både on-line och off-line.
Kosttillskotten Astaxin®, L-Argiplex® och Nypozin® harstärkt sina
marknadsandelar i respektive segment. Vår satsning på Jabushe
fortsätter och nu med Tv-profilen Jessica Almenäs som officiell
spokes person för varumärket.

Som en del av den globala varumärkesstrategin för DERMYN® förvärvade
MedicaNatumin i början på 2019 rättigheterna för varumärket för den
svenska marknaden från New Nordic Health- brands AB. Varumärket har
uppdaterats med ny varumärkes- identitet och förpackning som
lanserats i Sverige och Kina och kommer även introduceras i länder
där vi har private label idag.

Tablettöverdraget MEDCOAT® som numer ingår i läkemedels- förmånerna
har första halvåret inneburit en satsning på informa- tionskampanjer
mot sjukvården. Vi har lanserat en 50-pack av produkten specifikt för
denna för oss nya distributionskanal.

Omsättningen på den norska marknaden har förbättrats något första
halvåret och där har bland annat lanseringen av två nya
Kyolicprodukter samt Jabushe Sun bidragit.

Försäljning och marknad - export

Under andra halvåret 2018 tecknade vi två betydelsefulla distri-
butörsavtal för vår fotkräm och DERMYN® som vi bedömer kommer bidra
till en fortsatt stark exporttillväxt kommande år. Orkla Care AB har
lanserat en fotkräm, som innehåller MedicaNatumins patenterade
teknologi, i Sverige och Norge. Produkten säljs under namnet
Salvequick Foot Rescue, en gedi- gen lanseringsplan för utvalda
europeiska marknader är fram- tagen med start från
2020.Re-lanseringen av DERMYN®-sortimentet ägde rum i juni i Beijing
och Hangzhou med bra gensvar från press. Fokus initialt är på två
produkter med ansiktslyftsfunktion. Produktsortimentet kommer
successivt att utökas och lanseras löpande. I linje med vår tillväxt-
strategi valde vi att ingå avtal med en distributör som är kunnig i
den kinesiska marknaden och villig att investera i och fortsätta att
bygga DERMYN®-varumärket, framförallt via digitala plattformar.

Efter en långdragen registreringsprocess har flera registreringar gått
igenom för de produkter inom fot- och hudvårdsområdet som in- går i
vårt avtal för MENA-området. Pre-lanseringen startade i januari med
närvaro på Arab Health mässan. Vår bedömning är att lansering av
produkter mot marknaderna Jordanien, Kuwait och Saudiarabien startar
från hösten 2019.

Lokala marknadsomständigheter 2018 medförde en förskjutning av en del
av Jabushe-leveranserna till Kina och ca 35 procent av ordervolymen
gällande den senast kommunicerade ordern är le- vererade. Det är i
dagsläget svårt att bedömma tidpunkter för kom- mande leveranser.
Förseningar som dessa är inte ovanliga under expansionsfasen, och vi
arbetar aktivt för att stabilisera utbudet, lagernivåer,
logistikflöden samtidigt som varumärkesbyggande aktiviteter pågår.
Ett delmål i registreringsprocessen har medfört att vi erhållet en
import code för Jabushe som betyder att inleverans till Kina är
möjlig. Vår distributör har nu även ingått avtal med Tmall för
öppnandet av en flagship store för Jabushe. Detta är ett viktigt steg
i expansionen av varumärket Jabushe i Kina.

Produktion

Vi har under första halvåret introducerat flera egna varumärken för
produktion i anläggningen i Habo. Vi ser det som en styrka att ha
kontroll över produktionsprocessen inom organisationen med den
flexibilitet som det innebär. Solenergianläggningen som installerats
på taket på produktionsanläggningen har inneburit att våra produk-
ter numera tillverkas med 100 % förnybar el. En viktig del i vårt mål
att bedriva en hållbar produktion.

Hållbarhet och kvalitet

De certifieringar, ISO 13485 för medicintekniska produkter samt ISO
22716 GMP för kosmetiska produkter, som vi numer innehar innebär att
vi kan erbjuda våra kunder en hög kvalitetsstandard. Ytterligare ett
kvitto på att vi arbetar systematiskt med vårt kvalitets- arbete är
att vi under våren genomgick en inspektion från ameri- kanska FDA
utan anmärkningar. Kvalitetsavdelningen fortsätter att arbeta aktivt
inom området för att säkra att vi möter våra kunders behov. Exempel
på detta är att vi under våren påbörjat en Halal-certifiering för ett
av våra kosttillskott.

Långsiktig framgång

I den strategiska plan vi arbetade fram i slutet på 2017 satte vi en
finansiell målsättning om att nå en stabil årlig omsättning på 200
MSEK i slutet av 2020. Tillväxten gick betydligt snabbare i 2018 än
vår initiala bedömning, men har under det första halvåret 2019 tagit
ett steg tillbaka. Vi kommer att fortsätta att fokusera på vår
strategi och finansiella mål, 200 MSEK 2020, och är rustade att ta
oss an alla affärsmöjligheter när de uppstår. Mot bakgrund av de
globala trenderna som gynnar innovativa, hållbara och väldoku-
menterade effektiva produkter har behovet av våra produkter och
tjänster stor potential att öka över tid på ett flertal marknader.

Ulrika Albers CEO/VD MedicaNatumin

För ytterligare information kontakta
Ulrika Albers, VD
Ulrika.albers@medicanatumin.se

Om MedicaNatumin

Svenska MedicaNatumin utvecklar, tillverkar och marknadsför hälso- och
skönhetsprodukter baserade på innovativa ingredienser och gedigen
forskning. Bolagets patenterade plattformar är utvecklade av den egna
forskningsgruppen i samarbete med Karolinska och Sahlgrenska
instituten. MedicaNatumins ledande varumärken inom kategorierna
kosttillskott, medicintekniska produkter samt dermatologiska och
kosmetiska produkter säljs till stor del på den nordiska marknaden
men även till konsumenter runt om i världen.

Huvudkontor och produktion finns i Jönköping respektive Habo.
MedicaNatumin AB (publ) är listat på Nordic Growth Market (NGM) Nordic
MTF.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medicanatumin-ab/r/delarsrapport-1-januari---...
https://mb.cision.com/Main/15156/2888708/1095640.pdf
https://mb.cision.com/Public/15156/2888708/a68e3595d9794c1a.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.