Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-28

MedicPen: Intervju Fredrik Westman, VD MedicPen AB

Vintern och våren har varit intensiva och händelserika för MedicPen
med nya testprojekt av det digitala medicineringssystemet
Medimi®Smart och samarbeten med nya partners. VD Fredrik Westman
berättar om arbetet hittills i år och vad som står på agendan i höst.

Tillsammans med partnern CareConsult A/S presenterande MedicPen
nyligen Medimi®Smart inför ambassadpersonal från 35 danska
ambassader. Hur var responsen från mötet med ambassadpersonalen?

- Responsen var mycket positiv, särskilt från de personer som verkar i
länder som kommit långt inom teknikutveckling för exempelvis
äldreomsorg, till exempel Japan och Sydkorea, vilket är ett gott
tecken och visar att vi befinner oss vid fronten.

I april inleddes ett testprojekt tillsammans med Lunds kommun avseende
användningen av Medimi®Smart hos kommunens omsorgspersonal. Hur har
testerna avlöpt hittills?

- Testerna har gått bra. Vi kom överens om ett testupplägg som vi alla
kände oss trygga med. Vi startade med ett in-house test som föregicks
av utbildning av kommunens projektledare och först därefter
introducerades Medimi®Smart hos patient. Hittills har
dispenseringarna gått mycket bra så vi är nöjda.

Det finns mycket goda möjligheter att starta ytterligare ett eller två
testprojekt i Sverige under hösten. Så det har gått fort sedan vi
bestämde oss för att börja bearbeta den svenska marknaden.
Tillsammans med vår samarbetspartner Telenta arbetar vi metodiskt och
strukturerat vilket gör att det går fort framåt.

Resultaten från TIM-projektet i Danmark har hittills varit mycket
lyckade. Vilka är de främsta fördelarna som de danska kommunerna ser
med Medimi®Smart och vad blir nästa steg i projektet?

- Fördelarna med Medimi®Smart och det medicinhanteringssystem som
implementerats innebär att kommunerna de facto kan lyfta ut
medicinhanteringen vilket frigör tid för omsorgspersonalen, vilket i
sin tur ska leda till, som de säger, "fler varma händer i omsorgen".

Vidare innebär vårt medicinhanteringssystem att de som har
Medimi®Smart hemma i köket blir mer självständiga och behöver inte i
lika stor utsträckning anpassa sin vardag efter omsorgspersonalens
hembesök.

Men det finns ju ytterligare fördelar, till exempel att minska
läkemedelskassationer vilket vi hoppas kunna uppnå tack vare att
Medimi®Smart är en mycket flexibel lösning där medicinerna förvaras
separat i kassetterna som placerats i Medimi®Smart.

Transparensen är ytterligare en väsentlig faktor, dvs att allt som
sker i och med Medimi®Smart loggas och därmed möjliggör olika
larmfunktioner, till exempel om patienten är på väg att missa att ta
sin dos.

När vi nämner för svenska kommuner att de danska kommunerna vill lyfta
ut medicinhanteringen blir de förbluffade. Det är uppenbart att
TIM-projektet flyttat fram gränserna för medicinhantering och att vi
befinner oss i frontlinjen, vilket är mycket gynnsamt för MedicPen.

Nästa steg innebär att det kommer att tas fram en evalueringsrapport
där TIM-projektet granskas. Arbetet med att ta fram rapporten har
redan startat och målsättningen är att den ska presenteras i
september. Vi upplever att kommunerna är nöjda med testprojektet och
vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med dem. Vi har nu goda
möjligheter att starta konkreta samtal med kommuner och regioner som
betraktat TIM-projektet från åskådarläktaren.

Sedan i våras deltar MedicPen tillsammans med samarbetspartnern
Telenta i ett projekt kring en digital visningslägenhet i Landskrona
där framtidens boende demonstreras. Hur har intresset varit hittills
för projektet?

- Jag upplever att intresset varit stort i och med att det är ett
förhållandevis nytt grepp, nämligen att visa produkter och tjänster i
en lägenhet. På ett mycket konkret sätt kan besökare och intressenter
få se Medimi®Smart och hur den smälter in i köket och inte minst få
se hur den fungerar för patienten.

Att det var ett intressant grepp visade inte minst att ekonomikanalen
EFN valde att göra ett reportage om lägenheten och om Medimi®Smart.
Vår samarbetspartner Telenta har byggt upp en liknande lägenhet i
Göteborg där deras produkter och tjänster och inte minst Medimi®Smart
visas upp för kunder.

Vad står på din agenda i höst?

- Det kommer att hända mycket i MedicPen under hösten. Vi har startat
arbetet med att anpassa Medimi®Smart till EU:s nya medicintekniska
direktiv, MDR. Det är ett omfattande arbete som ska vara avslutat i
maj 2020. Det kommer att ställas mycket högre krav på medicintekniska
produkter framöver och vi har redan nu till stor del anpassat
bolagets arbete efter det hårdare regelverket, vilket känns tryggt.
Detta är ett direkt resultat av att MedicPen består av en rad mycket
kompetenta medarbetare och en styrelse som tar detta på stort allvar.
Det är av yttersta vikt för aktieägarna, men framför allt för
kommunerna, att bolaget lever upp till regelverken.

Vi slutför TIM-projektet i sommar. Samtidigt kommer alla Medimi®Smart
i drift att generera leasingintäkter. Vi kommer därför att ägna
mycket tid åt TIM-kommunerna även efter att testprojektet avslutas
och den självklara målsättningen är att övergå från test till skarp
drift och skala upp ytterligare.

Under hösten kommer vi även att slutföra produktionsanpassningen av
Medimi®Smart vilket innebär att vi ska beställa så kallade verktyg i
vilka komponenter gjuts, något som innebär att produktionskostnaden
kan minskas radikalt i jämförelse med dagens kostnad. Som en del i
denna process har vi som mål att ingå avtal med en licensierad
legotillverkare under hösten vilket innebär att produktion läggs ut
på en extern partner. Målsättningen är att tillverkningen ska ske i
vårt närområde vilket innebär att vi även fortsättningsvis har
kontroll över produktionen. Fram till dess kan vi producera internt
så att vi kan tillgodose behovet av Medimi®Smart till såväl danska
som svenska kommuner och därmed starta de projekt som planeras.

Den röda tråden i allt arbete under hösten och framgent är så klart
att rusta MedicPen till att bli ett företag som marknadsför och
säljer Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet, initialt i Danmark
och Sverige samtidigt som förberedelserna för ytterligare marknader
fortsätter.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma,
Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com eller
www.mediccare.dk

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar
för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på
MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner
fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens
framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är
noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medicpen/r/intervju-fredrik-westman--vd-medic...
https://mb.cision.com/Main/11586/2852761/1070333.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.