Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-13

Medivir: Selektiv effektsignal i levercancervävnad i fas Ia-studien med MIV-818

Pressmeddelande 13 juni 2019

Stockholm, Sweden - Medivir AB (Nasdaq, Stockholm: MVIR) meddelar idag
resultaten från en analys av data från de första sex patienterna med
långt framskriden cancer i levern som behandlats med ökande
MIV-818-doser. Det primära syftet med studien är att utvärdera
tolerabilitet, säkerhet och farmakokinetik av MIV-818. Utvärderade
doser tolererades väl av patienterna. En effektsignal, mätt som
DNA-skador, har observerats i leverbiopsier från tumörvävnad hos
MIV-818 behandlade patienter. Till skillnad från tumören verkar inte
normal levervävnad ha påverkats av behandlingen. Denna tumörselektiva
effekt observerades vid låga uppmätta nivåer av MIV-818 i plasma och
är en tidig indikation på att MIV-818 fungerar som förväntat, dvs att
substansen har den avsedda leverriktade effekten. Utifrån de positiva
resultaten från de första sex patienterna har Medivir beslutat att
initiera fas Ib-delen av MIV-818 studien.

- Att redan i detta tidiga skede av den kliniska utvecklingen få klara
indikationer på att MIV-818 har en leverriktad effekt är mycket
lovande. Det är därför med stora förhoppningar som vi går vidare med
det kliniska programmet för MIV-818, säger Medivirs VD, dr Uli
Hacksell. Utvecklingen av MIV-818 är en central del i vår vision -
att skapa aktieägarvärde och förbättra livet för cancerpatienter
genom banbrytande läkemedel.

Idag, torsdag den 13 juni klockan 10.00, kommer Medivir att hålla en
telefonkonferens för investerare, analytiker och media där VD Uli
Hacksell presenterar studiens initiala resultat samt nästa steg.

Telefonnummer för deltagare från:
Sverige 08-566 426 93
Europa +44 33 3300 9270
USA +1 833 526 8398
Telefonkonferensen kan även följas via en länk på hemsidan:
www.medivir.com

Efter telefonkonferensen kommer presentationen att finnas tillgänglig
på Medivirs hemsida.

För ytterligare information
Uli Hacksell, VD, Medivir AB, mobil: +46 (0)73 125 0615.
Denna information är sådan som Medivir AB (publ) ska offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13
juni 2019, kl 08.00.

Om MIV-818
MIV-818 är en prodrog som har utformats för att ge en riktad
anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar
minimeras. MIV-818 har potential att bli det första oralt
administrerade leverriktade läkemedlet som kan hjälpa patienter med
HCC och andra former av levercancer.

Om studien
Fas I/II-studien med MIV-818 består av tre delar: en fas Ia-studie där
enskilda patienter får ökande doser av MIV-818. Denna följs av en fas
Ib-studie där dosen eskaleras i grupper om tre patienter i en 3 +
3-design för att identifiera den rekommenderade fas II-dosen som
bestäms av studiens oberoende säkerhetsutvärderings-kommitté. I fas
II delen av studien kommer två grupper av patienter med levercancer
att få den rekommenderade dosen MIV-818. Mer information om studien
finns på www.clinicaltrials.gov (referensnummer NCT03781934).

Om levercancer
Levercancer är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade
dödsfall i världen och hepatocellulärt carcinom (HCC) är den
vanligaste formen av cancer som uppstår i levern. Trots att
existerande behandlingar för HCC kan förlänga patienternas liv är
behandlingsfördelarna ofta marginella och dödligheten ligger kvar på
en hög nivå. HCC är en mycket heterogen sjukdom med flera
cancercellstyper och utan specifika mutationer som ofta ses i andra
tumörtyper. Detta har bidragit till bristen på framgång för
molekylärt riktade substanser i HCC. Bristen på övergripande nytta,
tillsammans med den generellt dåliga prognosen för patienter med
medellångt och långt framskriden HCC resulterar i ett stort
medicinskt behov.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar
där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på
indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade
eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande
förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en
viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl
som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i
partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq
Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medivir/r/selektiv-effektsignal-i-levercancer...
https://mb.cision.com/Main/652/2839483/1061863.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.