Du är här

2018-05-18

Medivir: Ytterligare fas II-data för remetinostat presenteras 18 och 19 maj vid International Investigative Dermatology (II...

Stockholm - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att
ytterligare data från fas II-studien av remetinostat vid behandling
av patienter med kutant T-cellslymfom (CTCL) i tidig fas kommer att
presenteras vid konferensen International Investigative Dermatology
(IID 2018) som hålls 16-19 maj i Orlando, Florida. Presentationen
fokuserar på fas II-data som belyser remetinostats förmåga att
reducera pruritis (klåda).

Remetinostat (f.d. SHAPE) är Medivirs HDAC-hämmare för topikal
användning som utvecklas för behandling av CTCL-varianten mycosis
fungoides.

De nya resultaten kommer att presenteras av en av studiens prövare, dr
Madeleine Duvic, professor i internmedicin och dermatologi vid MD
Anderson Cancer Center i Houston, Texas, och ges både i form av en
posterpresentation och som muntligt föredrag.

Muntligt föredrag: fredag 18 maj kl. 12.30-13.30 (EST).
Posterpresentation: lördag 19 maj kl. 11.45-13.45 (EST).

Anti-pruritic properties of remetinostat (SHAPE), a topical histone
deacetylase inhibitor (HDACi); data from a randomized phase 2 study
in patients with stage IA- IIA mycosis fungoides.

Författare: M. Duvic, J. Guitart, A. Huen, P. Porcu, NR. LeBoeuf, J.
Skolnik, K. Owen, J. Ohd och YH. Kim.

Ett abstract finns tillgängligt på:
https://www.jidonline.org/article/S0022-202X(18)30841-8/abstract

Information om samtliga presentationer vid IID 2018 finns på
konferensens hemsida: http://iid2018.org/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Björk, CFO, Medivir AB, mobil: +46 (0)72 228 2831
John Öhd, CMO, Medivir AB, mobil: +46 (0)72 529 62 00

Om mycosis fungoides (MF) och kutant T-cellslymfom (CTCL)
Kutant T-cellslymfom (CTCL) är en sällsynt form av hematologisk
cancer. Enligt amerikanska National Cancer Institute är mycosis
fungoides (MF) den vanligaste CTCL-varianten. I USA beräknas 15 000
till 20 000 personer lida av MF, med uppskattningsvis 1 500 nya
insjuknanden per år, och ca 75 % av fallen har sjukdomen i tidig fas
(stadium IA-IIA), där sjukdomen är begränsad till huden. Sjukdomen
befinner sig i tidig fas under lång tid och patienterna behöver då
långvarig topikal behandling av sina sjukdomsbesvär. Hos en liten
andel av patienterna utvecklas sjukdomen och leder till hudtumörer
eller systemisk sjukdom och dessa patienter kräver då systemisk
anticancerterapi, vilket kan inbegripa behandling med systemiskt
administrerade hämmare av histondeacetylaser (HDAC). Pruritus, eller
klåda, är ett dominerande sjukdomssymtom som medför försämrad
livskvalitet hos många CTCL-patienter. Tillgängliga läkemedel för
CTCL i tidig fas har dålig verkan och/eller tolerabilitet och kan
orsaka förvärrad pruritus. Medivir bedömer att den adresserbara
marknaden enbart i USA för en effektiv och väl tolererad behandling
av CTCL i tidig fas är värd ca USD 900 miljoner om året.

Om remetinostat
Remetinostat är en unik hämmare av histondeacetylaser (HDAC) för
användning topikalt på huden och som Medivir utvecklar för behandling
av mycosis fungoides (MF)-varianten av CTCL i tidig fas. Remetinostat
är utvecklad för att ge effektiv verkan i huden samtidigt som den
bryts ner snabbt i blodbanan vilket gör att de biverkningar som är
associerade med systemiskt administrerade HDAC-hämmare kan undvikas.
I fas II-studien uppvisade remetinostat även dosberoende effekt vid
behandling av hudlesioner, mätt enligt studiens primära effektmått
CAILS (Composite Assessment of Index Lesion Severity). Mot denna
bakgrund har Medivir inlett en dialog med den amerikanska
läkemedelsmyndigheten FDA och förbereder nu en fas III-studie av
remetinostat vid behandling av CTCL.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på
onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och
nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla
innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivirs aktie
(tickerkod: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för
medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medivir/r/ytterligare-fas-ii-data-for-remetino...
http://mb.cision.com/Main/652/2524043/843670.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.