Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-29

Moberg Pharma: Moberg Pharma slutför avyttringen av OTC-verksamheten för 155 miljoner USD

STOCKHOLM, 29 mars 2019. Moberg Pharma AB (publ) ("Moberg Pharma"
eller "Bolaget") har idag slutfört avyttringen av sin OTC-verksamhet
(försäljning av receptfria läkemedel) till RoundTable Healthcare
Partners och Signet Healthcare Partners ("Köparen") för 155 miljoner
USD. Den kvarvarande verksamheten efter avyttringen består i
utveckling och kommersialisering av nya läkemedel. Transaktionen
möjliggör för Moberg Pharma att fokusera ytterligare på Bolagets
pipeline (MOB-015 i synnerhet) samt dela ut betydande värden till
sina aktieägare. Bolaget avser att använda det kontanta vederlaget
till att återlösa sina utestående obligationer och till en
utbetalning till sina aktieägare om cirka 43-45 SEK per stamaktie.
Köparen har därutöver tillskjutit finansiering om totalt 5 miljoner
USD till Bolagets kvarvarande verksamhet. Transaktionens sammantagna
värde uppgår till omkring 78-80 SEK per aktie baserat på den
beräknade utbetalningen och Köparens teckning i bolaget.

"Vi är oerhört nöjda över att kunna erbjuda våra aktieägare en
betydande utbetalning samtidigt som vi behåller en avsevärd uppsida i
det fullt finansierade MOB-015-programmet. Affären möjliggör ett ökat
fokus på att ta MOB-015 till en marknadsledande position inom
nagelsvamp. Jag vill också passa på att tacka alla medarbetare i
OTC-teamet för deras enastående insatser för Moberg Pharma under de
senaste åren och önska dem fortsatta framgångar", säger Peter
Wolpert, VD i Moberg Pharma.

Transaktionen som offentliggjordes den 12 februari 2019 genomfördes
som en överlåtelse av samtliga aktier i MPJ OTC AB och samtliga
andelar i Moberg Pharma North America LLC - som tillsammans innehade
hela Moberg Pharmas globala OTC-verksamhet, omfattande direkt- och
distributionsförsäljningen av Bolagets receptfria produkter,
Kerasal®, Kerasal Nail®. New Skin®, Dermoplast®, Domeboro®, Emtrix®
och Zanmira®, samt alla rättigheter och skyldigheter relaterade till
denna verksamhet ("OTC-verksamheten").

Transaktionens slutförande var villkorat av bland annat godkännande
vid bolagsstämma i Moberg Pharma och att väntetiden enligt den
amerikanska HSR-lagen (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act)
avslutats eller löpt ut. Samtliga villkor är nu uppfyllda och
transaktionen har idag slutförts.

OTC-verksamheten avyttrades mot ett kontant vederlag om 155 miljoner
USD (motsvarande 1,43 miljarder SEK[1]) justerat för rörelsekapital,
vilket medför en reavinst om cirka 500 miljoner SEK och multiplar om
3,3x omsättningen, respektive 14.1x EBITDA och 11,6x EBITDA för
affärsverksamheten. Bolaget avser att använda det kontanta vederlaget
till att bland annat återlösa sina utestående obligationer och dela
ut cirka 43-45 SEK per stamaktie till sina aktieägare
("OTC-utdelningen"). Fas 3-programmet för MOB-015 är fullt
finansierat genom kontantlikviden och licensintäkter.

Som en del av transaktionen har Köparen tecknat sig och betalat för
660 843 B-aktier i Bolaget till en teckningskurs om 35,16 SEK per
aktie (utan rätt till OTC-utdelningen), vilket medför en ökning av
det totala antalet aktier i Bolaget från totalt 17 703 762 till 18
364 605 efter emissionens genomförande. Bolaget har också emitterat
659 421 teckningsoptioner vederlagsfritt, vilka var och en ger
Köparen rätt att teckna en stamaktie i Bolaget till en teckningskurs
om 35,16 SEK per aktie. Vare sig de nyemitterade B-aktierna,
teckningsoptionerna eller de aktier som tecknas genom utnyttjande av
teckningsoptionerna kommer att vara berättigade till OTC-utdelningen
och teckningsoptionerna kommer inte att kunna nyttjas förrän
OTC-utdelningen har betalats ut. Efter betalning av OTC-utdelningen
kommer B-aktierna att omvandlas till stamaktier i Bolaget. Därutöver
har Köparen tillhandahållit Bolaget ett lån om 2,5 miljoner USD
(motsvarande cirka 23 miljoner SEK), i syfte att finansiera Bolagets
kvarvarande verksamhet.

Den extra bolagsstämma som ägde rum den 15 mars 2019 valde Andrew B.
Hochman till ny ordinarie styrelseledamot till och med nästa
årsstämma, villkorat av och med effekt från tillträde i
transaktionen. Då transaktionen nu har slutförts har styrelsevalet
trätt ikraft.

Efter avyttringen av OTC-verksamheten består Bolagets kvarvarande
verksamhet i utveckling och kommersialisering av nya
läkemedelsprodukter, innefattande Bolagets två projekt i sen klinisk
fas, MOB-015 (nagelsvamp) och BUPI (smärtlindring vid oral mukosit).
Efter avyttringen av OTC-verksamheten ingår inte längre Jeff Vernimb
och Gunilla Wengström i ledningsgruppen i Moberg Pharma.

----------------------------------------------------------------------

[1] Baserat på en valutakurs för USD/SEK om 9,23, vilket till följd av
ett säkringsarrangemang som ingicks av Bolaget vid transaktionens
ingående är den för Bolaget tillämpliga valutakursen.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 - 735 71 35, e-post:
peter.wolpert@mobergpharma.se (peter.wolpert@mobergpharma.se%20)

Anna Ljung, CFO, telefon: 070 - 766 60 30, e-post:
anna.ljung@mobergpharma.se

Om denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med
EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för
offentliggörande den 29 mars 2019 klockan 22.00 CET genom
kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på
kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade
substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 - en ny utvärtes
behandling av nagelsvamp, med förväntade fas 3-data från studier av
+800 patienter mot slutet av 2019 i Nordamerika respektive under
första halvåret 2020 i Europa. I pipeline finns även BUPI för
smärtlindring vid oral mukosit. Kliniska data för de båda
läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli
marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har
huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap
på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/moberg-pharma/r/moberg-pharma-slutfor-avyttri...
https://mb.cision.com/Main/1662/2776279/1016846.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.