Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-25

Moberg Pharma: Moberg Pharmas valberedning utsedd

STOCKHOLM, den 25 juni 2019. I enlighet med beslut på årsstämman den
15 maj 2019 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre
röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds
att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande,
utgöra valberedning. Eftersom inte alla av de tre största aktieägarna
eller ägargrupperna önskat utse sådan representant har, i enlighet
med beslut på årsstämman den 15 maj 2019, den fjärde största
aktieägaren/ägargruppen tillfrågats och så vidare intill dess att
valberedningen nu består av fyra ledamöter.

Moberg Pharmas valberedning inför årsstämman för det förkortade
räkenskapsåret 2019 utgörs av:

· Peter Wolpert, styrelseordförande
· Gillis Cullin, utsedd av Östersjöstiftelsen
· Fredrik Persson, utsedd av Zimbrine Holding
· Erik Lindbärg

Valberedningen representerar tillsammans 25,8 procent av röstetalet
för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per 31 mars 2019.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman för det förkortade
räkenskapsåret 2019 framlägga förslag till val av styrelseordförande
och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och annan
ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av
revisorer.

Årsstämman för det förkortade räkenskapsåret 2019 hålls i Stockholm
den 30 oktober.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Moberg Pharmas valberedning
kan göra det via e-post till info@mobergpharma.se senast den 31
augusti 2019.

Om denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med
EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för
offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges
nedan, kl. 08.30 (CET) den 25 juni 2019.

För ytterligare information kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: +46 8 522 307 01, e-post:
anna.ljung@mobergpharma.se.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.com
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus på
kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade
substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 - en ny utvärtes
behandling av nagelsvamp, med förväntade fas 3-data från studier av
+800 patienter mot slutet av 2019 i Nordamerika respektive under
första halvåret 2020 i Europa. I pipeline finns även BUPI för
smärtlindring vid oral mukosit. Kliniska data för de båda
läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli
marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har
huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap
på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/moberg-pharma/r/moberg-pharmas-valberedning-u...
https://mb.cision.com/Main/1662/2844602/1065474.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.