Du är här

2018-05-25

Moberg Pharma: Styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndiganden samt omvandlar C-aktier till stamaktier

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att styrelsen utnyttjar
emissions- och återköpsbemyndiganden samt omvandlar C-aktier till
stamaktier för säkerställande av bolagets åtaganden enligt
incitamentsprogram.

Årsstämman den 15 maj 2018 i Moberg Pharma AB (publ) beslutade - i
syfte att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden enligt
det av bolagsstämman beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet LTI
2018 - om att bemyndiga styrelsen att besluta om att genomföra en
riktad nyemission av högst 263 000 inlösen- och omvandlingsbara
C-aktier.

Bolagsstämman beslutade också om bemyndigande för styrelsen att
besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier genom ett riktat
erbjudande till samtliga ägare av C-aktier. Återköp enligt
bemyndigandet får ske vid ett eller flera tillfällen före årsstämman
2019 och skall ske till en kurs om lägst 100 procent och högst 105
procent av aktiens kvotvärde (0,10 kronor).

Styrelsen har beslutat att utnyttja emissionsbemyndigandet för ovan
angivna syfte genom att emittera 263 000 C-aktier till Nordea Bank
AB. Emissionen skall ske till en kurs som motsvarar aktiens kvotvärde
vid tidpunkten för den riktade emissionen och ska tecknas under juni
2018, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

Styrelsen har fattat beslut om att utnyttja återköpsbemyndigandet för
ovan angivna syfte genom återköp av samtliga emitterade C-aktier mot
betalning motsvarande 100 procent av kvotvärdet, motsvarande 0,10
kronor per aktie. Återköp av C-aktierna skall verkställas under juni
2018.

C-aktierna kommer efter återköp att omvandlas till stamaktier i syfte
att säkerställa leverans under incitamentsprogrammet.

Bolaget innehar för närvarande inga egna stamaktier eller C-aktier.
Efter att återköp och omvandling av C-aktier skett enligt ovan kommer
antalet innehavda stamaktier att uppgå till 263 000.

Denna information
Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den
kontaktperson som anges ovan, kl. 16:30 (CET) den 25 maj 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 - 735 71 35, e-post:
peter.wolpert@mobergpharma.se

Anna Ljung, CFO, telefon: 070 - 766 60 30, e-post:
anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag
med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via
distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar
receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, New
Skin®, Dermoplast®och Domeboro®. Kerasal Nail®(Emtrix®Zanmira®eller
Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för
behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU
och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern
produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade
substanser och inkluderar två projekt i sen klinisk fas, MOB-015
(nagelsvamp, fas 3-studier pågår) samt BUPI (smärtlindring vid oral
mukosit, fas 3-förberedelser pågår). Moberg Pharma har kontor i
Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small
Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/moberg-pharma/r/styrelsen-utnyttjar-emissions-...
http://mb.cision.com/Main/1662/2530358/847573.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.