Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-22

Modus Therapeutics offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022

STOCKHOLM, SVERIGE - 22 november 2022: Modus Therapeutics Holding AB ("Modus Therapeutics") offentliggör härmed delårsrapport för tredje kvartalet 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.modustx.com/investors/financial-reports.html). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Tredje kvartalet i siffror

 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 908 (-4 441) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,18 (-0,30) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 760 (-4 226) tkr.

Januari-september i siffror

 • Resultatet efter skatt uppgick till -8 964 (-8 402) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,56 (-0,76) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 532 (-7 691) tkr.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Modus Therapeutics sluter ett bryggfinansieringsavtal med Karolinska Development.
 • Modus Therapeutics meddelar att den första patienten inkluderats i klinisk studie som utvärderar sevuparin i pediatriska patienter med svår malaria.
 • Modus deltog vid Nordic Life Science days.
 • Modus Therapeutics slutför rekryteringen i Fas 1b studie med LPS-provokation

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Modus deltog vid BIO-EUROPE.

VD John Öhd ger kommentarer till rapporten i en intervju med Jonathan Furelid

Länk till Intervju: https://youtu.be/bNOAnoO3mi0

Denna information är sådan som Modus Therapeutics Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2022.

För mer information om Modus Therapeutics, vänligen kontakta:

John Öhd, VD, Modus Therapeutics

Telefon: +46 (0) 70 766 80 97

E-post: john.ohd@modustx.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 11 32 30 732

E-post: ca@skmg.se

Om Modus Therapeutics och sevuparin

Modus Therapeutics är ett svenskt bioteknikföretag med huvudkontor i Stockholm som utvecklar sevuparin med fokus på sjukdomar med högt medicinskt behov. Företagets fokus i närtid är att utveckla sevuparin för patienter med sepsis/septisk chock som är ett allvarligt och ofta dödligt tillstånd. Modus Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth market ("MODTX"). Mer information finns på www.modustx.com

Sevuparin är ett innovativt patenterat polysackaridläkemedel i klinikfas med en multimodal verkningsmekanism, inklusive antiinflammatoriska, anti-adhesiva och antiaggregerade effekter. Sevuparin är en heparinoid med markant försvagade antikoagulationsfunktioner som gör att väsentligt högre doser kan ges jämfört med vanliga heparinoider, utan risk för blödningsbieffekter. Sevuparin utvecklas för närvarande i två formuleringar - en avsedd för intravenös dosering och en subkutan formulering som möjliggör dosering i öppenvård och hemmiljö. 

Författare Cision