Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-16

MSAB: Årsstämmokommuniké 2019

d årsstämma i MSAB den 15 maj 2019 beslutades:

* Att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med den
framlagda årsredovisningen, samt att bevilja styrelsen och
verkställande direktören ansvarsfrihet.
* Att godkänna styrelsens förslag till en kontant utdelning om 2,20 kr
per aktie. MSAB B handlas exklusive utdelning från och med den 16 maj
2019. Utbetalning av utdelning är den 22 maj 2019.
* Att omvälja Henrik Tjernberg till styrelseordförande samt att omvälja
Jan-Olof Backman och Carl Bildt samt nyval av Ann Hellenius och Linda
Nyberg till ordinarie ledamöter i styrelsen.
* Att välja KPMG med Mattias Lötborn som huvudansvarig auktoriserad
revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
* Att godkänna valberedningens förslag till styrelsearvode om 185 000kr
till ej anställda styrelseledamöter samt 500 000kr till
styrelseordförande.
* Att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.
* Att godkänna styrelsens förslag om Bemyndigande för styrelsen att
fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och
konvertibler.
* Att godkänna styrelsens förslag om Bemyndigande för styrelsen att
fatta beslut om om överlåtelse av egna aktier.
* Att till valberedningen omvälja Henrik Tjernberg och nyval av Leo
Gillberg till ledamöter, samt Erik Hermansson som också utsågs till
ordförande för valberedningen.

VD Joel Bollö redogjorde vid den efterföljande diskussionen om bolagets
verksamhet samt marknadsförutsättningarna för bolagets produkter och
tjänster.  
Styrelsen i maj 2019

Kontakt:
Styrelseordförande Henrik Tjernberg, + 46 8 739 02 70,
henrik.tjernberg@msab.com

eller
CFO Henrik Bergentoft, +46 8 739 02 70 , henrik.bergentoft@msab.com

                                             

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att
utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från
mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa,
Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore och Ryssland och
täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De
egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område
och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras
med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en
kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst
brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat
på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.

Bilaga

* Pressmeddelande MSAB årsstämmokommuniké

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.