Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-14

myTaste AB: Bokslutskommuniké 2018:

"Bästa kvartalet i Mytaste Group's historia"

myTaste AB (publ) bokslutskommuniké för 2018 är nu offentliggjord och
finns tillgänglig på
https://mytastegroup.com/investors/financial-reports

(https://mytastegroup.com/investors/financial-reports)

VD Andereas Friis kommenterar:

"Med ett rekordkvartal i ryggen är vi nu ett steg närmare målet att
bli en ledande global koncern inom prestationsbaserad marknadsföring"

Jag kan med glädje konstatera att fjärde kvartalet 2018 var ett mycket
starkt kvartal för Mytaste Group, vilket bekräftar att vår strategi
för att bli ledande inom prestationsbaserad marknadsföring fungerar.
Vi har dels effektiviserat och utvecklat nuvarande segment, dels
stärkt bolaget genom förvärv och därmed banat väg för en ännu
starkare utveckling framåt.

Omsättningsökningen var stark och uppgick till 53 procent varav
organiska tillväxten uppgick till 50 procent. Justerad EBITDA ökade
med 123 procent till 3 945 tkr (1 771) och justerade
EBITDA-marginalen stärktes till 19 procent (13). Koncernen redovisar
ett positivt resultat efter skatt och genererar ett positivt
kassaflöde för den löpande verksamheten.

Jag konstaterar med stolthet att utvecklingen kraftigt överstiger vårt
långsiktiga finansiella mål att tillväxten ska öka med i genomsnitt
25 procent per år. När vi summerar 2018 har vi haft en tillväxt på 61
procent.

Under kvartalet har vi välkomnat en ny huvudägare i Optimizer Invest.
Affären är den största investeringen hittills för investmentbolaget
och för Mytaste Group innebär den en kraftigt förstärkt finansiell
position. I kombination med att Optimizer Invest tillför gedigen
kompetens inom M&A och en bevisad förmåga att bygga framgångsrika
bolag står det klart att vårt samarbete har alla förutsättningar att
bli mycket gynnsamt.

Förvärv inom finansvertikalen

Mytaste Group tecknade 18 januari, efter fjärde kvartalets utgång,
avtal om att förvärva Lånakuten, lanakuten.com, som är en populär
nätbaserad jämförelsetjänst för privatlån. Förvärvet stärker vår
position på marknaden för prestationsbaserad marknadsföring inom
finans. Vi bedömer att marknaden för privatlån är växande och att
Lånakuten har goda förutsättningar att bidra till ökad lönsamhet för
koncernen. Inte minst på grund av att vi sedan tidigare driver ett
antal tjänster inom finansvertikalen, vilket möjliggör väsentliga
synergieffekter.

Mytaste Shopping

Den starka organiska tillväxten inom segmentet för fjärde kvartalet
beror främst på framgångarna inom Shopello, som ingår i segmentet
Mytaste Shopping som växte med hela 88 procent med en kraftigt ökad
EBITDA. Vi ser fortsatt bra organiska tillväxtmöjligheter inom
segmentet även om fjärde kvartalet är säsongsmässigt det starkaste.

Bland de nya avtal som ingåtts under perioden vill jag lyfta fram att
Expressen utökat sitt samarbete med Mytaste Group till att nu även
omfatta prestationsbaserad marknadsföring för tidningens
jämförelsetjänst av odds och spel, under spel.expressen.se. Vårt mål
är att på liknande sätt hjälpa fler publicister i Europa att skapa
betydande intäkter via vår tjänst AffiliJet under 2019.

Mytaste Food & Beverage

Omsättningen för perioden minskade något för segmentet, samtidigt som
vi tack vare ökat fokus och effektiviseringar förbättrade EBITDA för
perioden med 204 procent. Omsättningsminskningen beror främst på
minskad trafik på koncernens matsajter.

Arbetet med att utveckla Vinklubben fortgår. Vi kommer fortsätta att
lansera nya produkter kommande kvartal i syfte att stärka vårt
erbjudande inom prestationsbaserad marknadsföring för viner som redan
har distribution i Systembolagets ordinarie sortiment.

Framtidsutsikter

Mytaste Group är tydligt positionerad, och en av de mest erfarna
aktörerna i Europa på en ung och växande marknad. Vår strategi är
bygga upp portföljen av produkter i världsklass inom
prestationsbaserad marknadsföring genom fortsatt stark organisk
tillväxt i kombination med geografisk expansion och en aggressiv
förvärvsstrategi.

Till följd av vår allt starkare tillväxt kommer styrelsen kommande
kvartal att revidera Mytaste Group's långsiktiga finansiella mål.
Bolaget kommer dessutom undersöka olika finansieringsalternativ för
att stödja vår fortsatta förvärvsresa.

Som ett led i arbetet med att snabbt utvecklas till en ledande global
koncern inom prestationsbaserad marknadsföring har vi beslutat att
stärka organisationen med nyckelkompetens med relevant erfarenhet.
Detta kan kortsiktigt öka kostnadsbasen i bolaget. Dock är vår
bedömning att det kommer accelerera arbetet med att bygga en skalbar
organisation som kan hantera allt högre tillväxt och många fler
förvärv.

Jag ser fram mot att fortsätta skapa stark tillväxt för våra kunder
och därmed även för Mytaste Group, tillsammans med våra engagerade
och skickliga medarbetare och med stöd från styrelse och aktieägare!

SAMMANDRAG FJÄRDE KVARTALET 2018 (2017)
· Nettoomsättningen uppgick till 20 752 tkr (13 600)
· Justerat rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 3 945 tkr (1 771)
· Justerad rörelsemarginal (EBITDA %) uppgick till 19 procent (13)
· Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 3 567 tkr (283)
· Rörelsemarginal (EBITDA %) uppgick till 17 procent (2)
· Resultat per aktie uppgick till +0,02 kr (-0,14)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET
· Under fjärde kvartalet uppgick intäkterna till 20 752 tkr (13 600),
vilket motsvarade en ökning med 53 procent.

· Justerade EBITDA-resultatet ökade 123 procent och uppgick till 3 945
tkr (1 771), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 19 procent
(13). EBITDA ökade med 1 160 procent och uppgick till 3 567 tkr
(283).

· Mytaste Shopping ökade sin omsättning med 88 procent till 17 238 tkr
(9 162) och EBITDA uppgick till 3 453 tkr (77).

· Mytaste Food & Beverage ökade sin EBITDA med 204 procent och uppgick
till 1 912 tkr (629).

· Den 7 november 2018 kommunicerades att Mytaste Group tar in ny
huvudägare - största investeringen hittills för investmentbolaget
Optimizer Invest.

· Koncernen har ingått ett avtal med Google om att bli en Comparison
Shopping Services (CSS) Partner och sälja annonsformatet Google
Shopping i Europa och fyra nya säljare har anställts för att bearbeta
marknaden i Norge, Tyskland, Schweiz, Österrike, Italien, Polen och
Italien. Mytaste Group nu verksam inom CSS på 11 marknader.

· I december välkomnade vi Ulrika Jones som koncernens nya CFO. Ulrika
har gedigen erfarenhet av både finansiell styrning, strategiskt
arbete och inom legal i ledande roller på bland annat Bambuser och
Bisnode.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALETS UTGÅNG
· Utfallet av de optioner som tecknades i oktober 2017 och där
nyttjandeperioden avslutades 31 december 2018 har tillfört bolaget
cirka 3,5 Mkr innan emissionskostnader, vilket ytterligare ökar våra
möjligheter att göra fler förvärv.

· Optimizer Invest tecknade sig för 6 862 745 aktier och 5 084 746
teckningsoptioner i en riktad emission och tillfördes 17,5 Mkr. Vid
fullt utnyttjande av teckningsoptionerna innebär det att Mytaste
Group tillförs ett totalt kapital om cirka 32,5 miljoner kronor.

· Extra bolagsstämman den 7 december beslutade att välja in André
Lavold från Optimizer Invest som ny ordinarie styrelseledamot för
tiden intill slutet av nästa årsstämma.

· Mytaste Group förvärvade Lånakuten, (lanakuten.com), en populär
nätbaserad jämförelsetjänst för privatlån. Köpeskillingen uppgick
till totalt 16 Mkr varav 10 Mkr betalades kontant och resterande i
aktier 573 583 aktier motsvarande ett värde om 6 Mkr till kursen
10,46 kr. Lånakuten genererade cirka 1,1 Mkr i vinst under Q4 2018.

· Mytaste Group tecknade ett nytt exklusivt avtal med Expressen för
odds/spel. Detta innebär att Mytaste Group nu hanterar Expressens
tjänster inom privatekonomi, rabatterbjudande samt odds/spel.

· Till följd av vår allt starkare tillväxt kommer styrelsen kommande
kvartal att revidera Mytaste Group's långsiktiga finansiella mål.

· Styrelsen har beslutat att undersöka framtida
finansieringsalternativ för att stödja Mytaste Group's fortsatta
förvärvsresa.

UTDELNING

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.
Anledningen är de förvärv och investeringar som MyTaste Group gjort
under 2018 och början av 2019, i linje med bolagets strategi.
Styrelsen avser fortsätta tillämpa en tillväxtorienterad strategi,
inkluderande såväl organisk tillväxt som aggressiv förvärvsstrategi.

ÄNDRING AV DATUM FÖR ÅRSSTÄMMA

Styrelsen har beslutat att ändra datumet för årsstämman till den 13
maj 2019. Mytaste Groups finansiella kalender i dess helhet finns
tillgänglig i bokslutskommunikén samt på
https://mytastegroup.com/investors/calendar.

Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 14 februari 2019, klockan 08:30.

Mediakontakt:

Fredrik Burvall
Styrelseordförande Mytaste Group
fredrik@burvall.se
+46 (0) 70 927 96 32

Andereas Friis
VD / Grundare Mytaste Group
andereas.friis@mytaste.com
+46 (0) 739 944 670

Om Mytaste Group

Mytaste Group är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande
internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och
tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker.
Bolaget har två affärsområden: Mytaste Shopping samt Mytaste Food &
Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i
Stockholm.

Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, tel: +46 8 44 68 60
87, e-mail: certifiedadviser@arctic.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mytaste-ab/r/bokslutskommunike-2018-,c2740685
https://mb.cision.com/Main/7124/2740685/990897.pdf
https://mb.cision.com/Public/7124/2740685/844400be02f9ea55.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.